Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ nasaconstellation.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Ya là gì

*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

Pouring your heart out & bottling it up (Showing và not showing emotions, Part 2)


*

*

cải tiến và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích search kiếm tài liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu tài năng truy cập nasaconstellation.com English nasaconstellation.com University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp bọn chúng tôi cải thiện trải nghiệm về tự Điển nasaconstellation.com của bạn. Đóng làm cho bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語