Để xác định được tâm đường tròn nội tiếp, trung tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bọn họ cần nhớ lại các khái niệm.

Bạn đang xem: Xác định tâm đường tròn

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn trung khu I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi bố cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn với đường tròn nằm vào tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: chổ chính giữa đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của những đường phân giác trong.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trung tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định tuyệt vẽ được vai trung phong đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác vào của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trung ương I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả ba đỉnh của tam giác. Lúc đó ta bao gồm tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trọng điểm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của những cạnh tam giác.

Cách xác định trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: What Does Gddr5 Vs Ddr5 Vs Lpddr5 Memory? Gddr5 Vs Gddr6

Trong hình bên trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB với đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.