Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following.

Bạn đang xem: Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

 (Đánh dấu vần âm A, B, C hoặc D bên trên phiếu trả lời của người sử dụng để chỉ ra từ hoặc nhiều từ có nghĩa gần cạnh nhất bỏ phần được gạch ốp chân trong mỗi phần sau)

Whenever problems come up, we discuss them frankly & find solutions quickly

A. clean

B. encounter

C. arrive

D. happen

Trả lời:

Chọn đáp án D. Happen

Giải thích: come up: xảy mang lại = happen: xảy ra

Các lời giải còn lại

A. Clean: dọn sạch

B. Encounter: đụng trán

C. Arrive: đến

Whenever problems happen, we discuss them frankly và find solutions quickly

Dịch nghĩa: Bất cư lúc nào có vấn đề xảy ra, công ty chúng tôi đều đàm luận một bí quyết thẳng thắn và tìm ra giải pháp nhanh chóng.

Cùng đứng top lời giải xem thêm về Come up nhé:

1.“COME UP” NGHĨA LÀ GÌ?

1. Là giữa những cụm từ bỏ phổ biến, nghĩa của Come up = Happen. “Come Up” được phát âm là xuất hiện, diễn ra. Come up được thực hiện trong văn cảnh hướng hay nói cùng với ai đó về sự di chuyển của mình, từ bây giờ nó tức là tiến tới, di chuyển tới sát ai kia hoặc nơi nào đó…

Come up được sử dụng trong văn cảnh hướng tốt nói với ai đó về sự di chuyển của mình, hôm nay nó tức là tiến tới, dịch rời tới ngay sát ai đó hoặc nơi nào đó…

Ex: I came up to her và asked for the book (Tôi đã tiến tới gần cô ấy và xin cuốn sách).

2. Lúc để sử dụng trong việc đưa ra vấn đề nào đó yêu cầu thỏa luận, đề cập, nói tới… Thì hoàn toàn có thể sử dụng Come up.

Ex: This plan came up for discussion (Kế hoạch này được giới thiệu để thảo luận).

3. Là cụm từ bao gồm thể biểu đạt sự bất ngờ, có nghĩa là đạt tới, bắt kịp, lên tới…

That result didn’t come up lớn what I hoped (Kết quả này đã không đạt mức những gì tôi kỳ vọng) plan comes up for discussion.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỦA “COME UP” trong TIẾNG ANH.

Có khá nhiều cách áp dụng của “Come Up”. “Come Up” được reviews là từ tất cả độ khó cao vì được áp dụng và ứng dụng trong không ít trường hợp. 

Đầu tiên, nhằm chỉ việc đến ai đó, đi theo ai đó ta sử dụng cấu trúc sau;

 COME UP to lớn somebody

 Trong trường hòa hợp này chỉ áp dụng với những câu chỉ người. Các bạn có thể tham khảo thêm qua những ví dụ sau:

 Ví dụ:

- She came up to lớn me and asked for money.

Cô ấy chạy theo tôi với hỏi mượn chút tiền.

*

 

Một phương pháp dùng khác, “Come Up” được dùng làm chỉ một thứ nào đấy được nói đến hoặc được đề cập mang đến trong một cuộc hội thảo chiến lược hay cuộc họp. Được chỉ dẫn với mục đích nào đó ta sử dụng cấu trúc sau;

COME UP for doing something

Cấu trúc này sẽ không nhất thiết sử dụng. Hoàn toàn có thể loại vứt vế for. Tìm hiểu thêm qua ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ:

- The idea came up at the meeting.

Ý tưởng được đề xuất trong buổi họp.

Xem thêm: 2022 Lý Thuyết Và Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Violet Lớp 6

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng “Come Up” để miêu tả hoạt cồn mọc lên của phương diện trời, mặt trăng. Trong nghành máy tính, “Come Up” cũng khá được dùng nhằm chỉ những cửa sổ, những tab làm việc hiện lên ở trên màn hình máy tính của bạn. Cũng rất có thể dùng “Come Up” để chỉ các cơ hội, các bước đang mang lại với bạn,... Cạnh bên đó, “Come Up” còn được dùng với nghĩa chỉ sự xuất hiện, xảy ra một cách không ngờ đến.