Giải bài tập 1, 2, 3 trang 4 VBT toán 5 bài bác 2 : Ôn tập : đặc điểm cơ phiên bản của phân số với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Rút gọn những phân số

(eqalign& 18 over 30 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36 over 27 = .....cr & 64 over 80 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45 over 35 = ..... cr )

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu mã số cùng phân chia hết cho số tự nhiên và thoải mái nào lớn hơn (1).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 2

- chia tử số và chủng loại số đến số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho tới khi cảm nhận phân số về tối giản.

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystyle 18 over 30 = 18:6 over 30:6 = 3 over 5) ; (displaystyle 36 over 27 =36:9 over 27:9= 4 over 3) ;

(displaystyle64 over 80 =64:8 over 80:8=8 over 10=8:2 over 10:2= 4 over 5) ; 

(displaystyle 45 over 35 =45:5 over 35:5= 9 over 7 )


Bài 2

Quy đồng mẫu mã số nhị phân số

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 ) ; ( displaystyle;MSC = .....;;;4 over 5 = .....;7 over 9 = .....)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12)

Lưu ý: MSC là viết tắt của “Mẫu số chung”.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số nhì phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

- Lấy tử số và chủng loại số của phân số thứ nhất nhân với chủng loại số của phân số vật dụng hai.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số đồ vật hai nhân với chủng loại số của phân số đồ vật nhất.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 )

MSC: (45) ;

( displaystyle 4 over 5 = 4 imes 9 over 5 imes 9 = 36 over 45;;;;;;quad ) ( displaystyle7 over 9 = 7 imes 5 over 9 imes 5 = 35 over 45.)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

MSC: (18) ;

( displaystyle 5 over 6 = 5 imes 3 over 6 imes 3 = 15 over 18) ; giữ nguyên phân số (displaystyle 17 over 18.)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12) 

MSC: (24) ;

( displaystyle 3 over 8 = 3 imes 3 over 8 imes 3 = 9 over 24;;;;;;quad) ( displaystyle7 over 12 = 7 imes 2 over 12 imes 2 = 14 over 24)


Bài 3

 a) Nối với phân số bởi (displaystyle 2 over 5) (theo mẫu) :

*

b) Nối cùng với phân số bằng (displaystyle 12 over 18) (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm cơ bản của phân số :

Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.Nếu phân tách hết cả tử số và chủng loại số của một phân số cho cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số vẫn cho.

Xem thêm: Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai ? Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại, Phát Biểu Nào Là Sai

Lời giải đưa ra tiết:

a) Ta có :

(dfrac25 =dfrac2 imes 25 imes 2 = dfrac410 ) ; (dfrac25 =dfrac2 imes 65 imes 6 = dfrac1230 ).

(dfrac25 =dfrac2 imes 55 imes 5 = dfrac1025 )

Vậy ta có kết quả như sau :

*

b) Ta gồm :

(dfrac1218 =dfrac12:618:6 = dfrac23 ) ; (dfrac1218 =dfrac12:218:2 = dfrac69 )