Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 VBT toán 4 bài 112 : rèn luyện chung cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết chữ số thích hợp vào ô trống làm sao để cho :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những dấu hiệu phân tách hết cho 2; 5; 9; 3:

- những số bao gồm chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia hết mang đến 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 112

- Các số tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang đến 5.

- Các số gồm chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho tất cả 2 và 5.

- những số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết cho 9 thì phân chia hết mang đến 9.

- những số có tổng các chữ số phân tách hết mang đến 3 thì phân tách hết mang đến 3.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Viết tiếp vào nơi chấm:

Một bọn gà gồm (displaystyle35) con kê trống cùng (displaystyle51) con kê mái. Tổng số kê trong bầy là … con.

a) Phân số chỉ phần con gà trống trong cả lũ gà là: ........

b) Phân số chỉ phần con kê mái vào cả lũ gà là: .........

Phương pháp giải:

- tra cứu tổng số con kê trong đàn.

- Phân số chỉ phần kê trống (hoặc gà mái) vào cả bầy gà gồm tử số là số gà trống (hoặc con gà mái) và mẫu mã số là toàn bô gà của cả đàn.

Lời giải bỏ ra tiết:

 Một bầy gà có (displaystyle35) gà trống cùng (displaystyle51) gà mái. Tổng số gà trong đàn là (displaystyle86) con.

a) Phân số chỉ phần con kê trống trong cả đàn gà là: (displaystyle35 over 86.)

b) Phân số chỉ phần gà mái vào cả lũ gà là: (displaystyle51 over 86.)


Bài 3

Khoanh vào các phân số bởi (displaystyle7 over 9) :

(displaystyle14 over 27;;quad 14 over 18;;quad 36 over 28;;quad 35 over 45)

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số đã cho thành phân số tối giản. Các phân số bằng phân số (displaystyledfrac79) thì rút gọn được thành phân số tối giản là (displaystyledfrac79).

Lời giải đưa ra tiết:

 Rút gọn những phân số sẽ cho, ta có:

(displaystyledfrac1418=dfrac14:218:2=dfrac79); (displaystyledfrac3628=dfrac36:428:4=dfrac97)

(displaystyledfrac3545=dfrac35:545:5=dfrac79).

(displaystyledfrac1427) là phân số tối giản.

Vậy những phân số bằng (displaystyledfrac79) là: (displaystyledfrac1418;dfrac3545).


Bài 4

Các phân số (displaystyle35 over 63;35 over 58;24 over 54) viết theo vật dụng tự từ béo đến bé.

Phương pháp giải:

- So sánh các phân số rồi thu xếp theo máy tự từ béo đến bé.

- Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số, phân số nào tất cả mẫu số bé nhiều hơn thì khủng hơn.

- Trong nhị phân số gồm cùng chủng loại số, phân số nào tất cả tử số bé hơn thì bé bỏng hơn.

Xem thêm: Tìm Số Nguyên Tố Nhỏ Nhất Sao Cho Và Cũng Là Số Nguyên Tố., Bài 14 Số Nguyên Tố

Lời giải bỏ ra tiết:

 Hai phân số (displaystyle35 over 63;35 over 58) bao gồm tử số bằng nhau.

Vì (displaystyle63 > 58) yêu cầu (displaystyle35 over 63 4 over 9). Vậy (displaystyle35 over 63 > 24 over 54,,left( 2 ight))

Từ ((1)) cùng ((2)) ta có thể viết như sau: (displaystyle35 over 58 > 35 over 63 > 24 over 54)

Vậy những phân số viết theo thứ tự từ bự đến bé nhỏ là: (displaystyle35 over 58;35 over 63;24 over 54.)