Giả sử ta đặt hai quả cầu điện tích trái vệt trong một bình kín rồi hút không còn không khí ra. Ta sẽ biết, lực hút của nhì quả mong không phần đa yếu đi mà lại mạnh lên. Vì thế phải tất cả một môi trường xung quanh nào kia truyền liên can điện thân hai quả cầu. Môi trường thiên nhiên đó là năng lượng điện trường.

Bạn đang xem: Vectơ cường độ điện trường

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường xung quanh (dạng thiết bị chất) phủ bọc điện tích và nối liền với điện tích. Điện trường công dụng lực năng lượng điện lên các điện tích khác để trong nó.

Nơi nào tất cả điện tích thì xung quanh điện tích đó tất cả điện trường.

Một năng lượng điện Q nằm tại vị trí một điểm trong không gian sẽ gây ra xung xung quanh nó một năng lượng điện trường. Một điện tích q phía trong điện trường đó sẽ ảnh hưởng Q công dụng một lực điện với ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ năng lượng điện trường

Giả sử tất cả một năng lượng điện điểm Q nằm tại vị trí điểm O. Điện tích này tạo thành một năng lượng điện trường bao bọc nó. Để nghiên cứu điện trường của Q tại điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, điện thoại tư vấn là năng lượng điện thử cùng xét lực điện tác dụng lên q (Hình 3.2). Theo định mức sử dụng Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì như thế cần cần xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. Khái niệm sẽ là cường độ năng lượng điện trường.

*

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng tỏ rằng lần lượt các điện tích thử q1, q2,… không giống nhau tại một điểm thì:

(dfracF_1q_1=dfracF_2q_2=...)

Ta hoàn toàn có thể thấy độ phệ của lực điện chức năng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm mà lại ta xét. Tuy vậy theo phương pháp (1.1), độ khủng F của lực điện tỉ lệ thuận với q, buộc phải thương số (fracFq) đó là độ béo của lực điện tính năng lên năng lượng điện 1C. Vị đó, ta đã lấy thương số này làm số đo của cường độ điện trường. Vậy ta gồm định nghĩa sau:


Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù cho công dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được khẳng định bằng mến số của độ phệ lực năng lượng điện F tính năng lên một năng lượng điện thử q (dương) để tại đặc điểm này và độ lớn của q.

(E=dfracFq) (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô hướng, phải cường độ năng lượng điện trường E cũng là 1 trong đại lượng vectơ.

Cường độ năng lượng điện trường được trình diễn bằng một vectơ điện thoại tư vấn là vectơ độ mạnh điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện ngôi trường (overrightarrowE) có:

+ Phương với chiều trùng cùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên năng lượng điện thử q dương.

+ Chiều nhiều năm (môđun) màn trình diễn độ béo của độ mạnh điện ngôi trường theo một tỉ trọng xích làm sao đó.

4. Đơn vị đo cường độ điện trường.


Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm Q:

(E= dfracFq=k.dfracvarepsilon .r^2) (3.2)

6. Nguyên lí ck chất năng lượng điện trường

Giả sử tất cả hai điện tích điểm Q­1­ cùng Q2­ gây nên tại điểm M hai vec tơ độ mạnh điện ngôi trường (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

Nguyên lí ck chất điện trường: các điện ngôi trường E1 với E2 đồng thời công dụng lực năng lượng điện lên điện tích q một cách tự do với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hòa hợp của (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

(overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) (3.3)

Các vectơ cường độ điện trường trên một điểm được tổng hợp theo luật lệ hình bình hành.


III. Đường mức độ điện

1. Hình hình ảnh các đường sức điện

Người ta chứng minh được rằng, những hạt nhỏ tuổi đã bị truyền nhiễm điện và nằm dọc từ phương của lực điện. Tập hợp các hạt nhỏ dại sẽ ở dọc theo phần đa đường mà lại tiếp con đường tại từng điểm ở theo phương của vectơ cường độ điện trường trên đó. Mỗi đường đó gọi là một đường mức độ điện.

2. Định nghĩa

Đường sức năng lượng điện là đường nhưng tiếp đường tại mỗi điểm của chính nó là giá của vectơ độ mạnh điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường nhưng lực điện tác dụng dọc theo nó.

3. Các đặc điểm của mặt đường sức điện

+ Qua mỗi điểm trong điện trường tất cả một và có một đường sức điện cơ mà thôi.

+ Đường sức điện là phần đa đường tất cả hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ độ mạnh điện trường trên điểm đó.

+ Đường sức năng lượng điện của năng lượng điện trường tĩnh điện là hàng không khép kín. Nó ra đi điện tích dương và kết thúc ở năng lượng điện âm.

+ Tuy các đường sức từ là rậm rạp nhưng người ta chỉ vẽ một số trong những ít con đường theo nguyên tắc sau : Số mặt đường sức đi sang 1 điện tích khăng khăng đặt vuông góc với mặt đường sức điện tại điểm mà lại ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.

4. Điện trường đều

Điện trường số đông là năng lượng điện trường cơ mà vectơ độ mạnh điện ngôi trường tại hầu như điểm đều có cùng phương, thuộc chiều, và cùng độ lớn; đường sức năng lượng điện là phần nhiều đường thẳng song song phương pháp đều.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ " Múi Giờ Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Điện trường vào một điện môi đồng chất nằm ở giữa hai bạn dạng kim loại phẳng đặt tuy nhiên song cùng với nhau và điện tích bởi nhau, trái dấu là một trong những điện trường đều.