tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Giúp mình với ạ

a) Vẽ vật thị hàm số y = 2x + 4 (d)

b) tìm kiếm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và mặt đường thẳng (d'): y = -x - 5 bởi phép tính

c) hotline A, B thứu tự là giao điểm của (d) với hai trục tọa độ. Tính góc tạo vày (d) với trục Ox (làm tròn đến phút)

d) Tính diện tích ∆AOB


*

Cho 2 hàm số : y = 2x+4 tất cả đồ thị là đường thẳng (d) cùng y = -x+1 bao gồm đồ thị là mặt đường thẳng ( d1)

a, vẽ trang bị thị của nhị hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy

b. điện thoại tư vấn giao của con đường thẳng (d) cùng (d1) với nhau là C ; giao của những đường thẳng (d) với (d1) với trục Ox là A với B . Tìm tọa độ những điểm A , B , C bằng phép tính . Tính diện tích của tam giác ABC .

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 2x 4

c, Tính góc tạo vày đường thẳng y = 2x+4 với trục Ox ( làm cho tròn mang đến độ ) 


*

cho hàm số y=2x-4 tất cả đồ thị là (d)

a)vẽ đồ dùng thị (d) của hàm số

b)tìm toạ độ giao điểm m của (d) và mặt đường thẳng y=8-x bằng phép tính

c)tính góc tạo vì chưng đường thẳng y=2x-4 với trục Ox

mấy bạn làm góp ạ, mình đang buộc phải gấp:(

 


cho nhị hàm số hàng đầu y=-2x+5(d) với y=0.5x(d") .

a, vẽ vật thị (d) và(d") của hai hàm số đã mang lại trên cùng một hệ trục tọa độ xOy

b, tìm tọa độ giao điểm M là giao điểm của hai thành phố vừa vẽbằng phép tínhc, tính góc a tạo do đường trực tiếp (d) cùng với trục hoành Ox

d. Call giao điểm của (d) với trục Oy là A ,tính chu vi và ăn diện tích tam giác MOA


Gíup bản thân giải nhị câu này với mọi người:

Câu1:

Cho con đường thẳng y=(2-k)x+k-1(d)

a) với cái giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Õ vó một góc tù?

b) tìm kiếm k nhằm (d) giảm trục tung trên điểm bao gồm tung đọ bằng 5 ?

Câu 2:

Cho nhị hàm số y=2x-4(d) cùng y=-x+4

a) Vẽ đồ vật thị nhị hàm số trên cùng một mp" tọa độ?

b) điện thoại tư vấn giao điểm của con đường thẳng (d) và (d")với trục Oy là A với B, giao điểm của hai tuyến phố thẳng là C. Xác định tọa độ điểm C và tính diện tích tam giác ABC?

c) Tính những góc của tam giác ABC

Ai hảo trung khu thì vẽ cả đồ thị hộ em cùng với ạ......

 


Lớp 9 Toán
0
0
gởi Hủy

cho hai hàm số số 1 y=-2x+5 (d) với y=0,5x (d")

a) vẽ trang bị thị (d) với (d") của 2 hàm số đã đến trên thuộc 1 hệ tọa độ Oxy

b) tìm tọa độ điểm M là giao điểm của 2 đồ gia dụng thị vừa vẽ ( bằng phép tính )

c) Tính góc α tạo do đường trực tiếp d cùng với trục hoành Ox ( làm tròn tác dụng đến độ)

d) gọi giao điểm của d với trục Oy là A, tính chu vi và ăn mặc tích tam giác MOA


Lớp 9 Toán
0
0
gởi Hủy

cho hai tuyến phố thẳng y=2x+4 (d) với y= -x+3 (d")

a) vẽ (d) với (d") trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) hotline A là giao điểm (d) với (d"). Search tọa độ giao điểm A (bằng phép tính)

c) đến hàm số y= (m-2)x+m-3 bao gồm đồ thị là (p), cùng với m tà tà số thực đến trước. Tìm các giá trị của m nhằm (p) tuy nhiên song cùng với (d)


Lớp 9 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Cho hàm số y=x bao gồm dồ thị là (d1) và hàm số y=-x+4 có đồ thị là (d2)

a)Vẽ (d1) va (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên những trục tọa độ là xentimet). Kiếm tìm tọa độ giao diểm A của (d1) và (d2) bởi phép tính.

b)Gọi B, C lần lượt là giao điểm của (d1) với (d2) với đường thẳng y=-2.Tính diện tích tam giác ABC

c)Cho hàm số y=(m-3)x-14 (với m không giống 3) tất cả đồ thị là đường thẳng d3. Xác định tham số m để con đường thẳng d1, d2, d3 đồng qui.

Mấy giải nó góp mình nha!!Cần gấp... Thank


Lớp 9 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Trong và một mặt phẳng tọa độ cho hai tuyến đường thẳng(d): y=x+1 và (d"): y=x+2y+4 =0

a) tìm tọa độ giao điểm A của (d) với (d") bằng đồ thị và chất vấn lại bằng phép toánb) tìm a vào hàm số (y=ax^2)có đồ gia dụng thị (P) qua A. điều tra khảo sát tính phát triển thành thiên cùng vẽ đồ dùng thị (P) cùng với a vừa tìm được c) tra cứu phương trình của con đường thẳng tiếp xúc với aGiúp mình với ạ, mình buộc phải gấp. Xin cảm ơn! 


Lớp 9 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Cho nhị hàm số y = 2x + l và y = x – 1 bao gồm đồ thị thứu tự là đường thẳng d 1 và  d 2

a, Vẽ  d 1  và  d 2  trên và một hệ trục tọa độ Oxy

b, Tìm tọa độ giao điểm C của  d 1  và  d 2  bằng đồ thị và bởi phép toán

c, Gọi A với B thứu tự là giao điểm của  d 1  và  d 2  với trục hoàng. Tính diện tích s của tam giác ABC


Lớp 9 Toán
1
0
gửi Hủy

a, HS tự làm

b, Tìm được C(–2; –3) là tọa độ giao điểm của  d 1  và  d 2

c, Kẻ OH ⊥ AB (CH ⊥ Ox)

S A B C = 1 2 C H . A B = 9 4 (đvdt)


Đúng 0

comment (0)

x1,hai con đường thẳng y=(m-1)x + 2 cùng y=x-k song song với nhau khi nào.

2, a, Vẽ trên cùng một trục hệ tọa độ Oxy vật thị các hàm số sau: y=-2x+3, y=x+2

b search tọa độ giao điểm C của hai trang bị thị hàm số trên

c, điện thoại tư vấn A, B thứu tự là giao điểm của đồ dùng thị 2 hàm số với trục Ox. Tính diện tích s tam giác ABC

3, đến đường thẳng y=(2-m)x+m+1 (d)

Chứng minh rằng với các giá trị m ( e)2 , những đường thẳng khẳng định bởi (d) luôn đi sang một điểm vậy định? kiếm tìm điểm thắt chặt và cố định đó.

Giúp bản thân với.

Xem thêm: Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đường Tròn Và Bài Tập Có Lời Giải Từ A Đồ Thị Hàm Số


Lớp 10 Toán §1. Hàm số
1
0
Gửi diệt

Toán lớp 9.


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nasaconstellation.com