Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Giúp mình với ạ

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 4 (d)

b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng (d'): y = -x - 5 bằng phép tính

c) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của (d) với hai trục tọa độ. Tính góc tạo bởi (d) và trục Ox (làm tròn đến phút)

d) Tính diện tích ∆AOB


*

Cho 2 hàm số : y = 2x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) và y = -x+1 có đồ thị là đường thẳng ( d1)

a, vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy

b. gọi giao của đường thẳng (d) và (d1) với nhau là C ; giao của các đường thẳng (d) với (d1) với trục Ox là A và B . Tìm tọa độ các điểm A , B , C bằng phép tính . Tính diện tích của tam giác ABC .

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 2x 4

c, Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 2x+4 với trục Ox ( làm tròn đến độ ) 


*

cho hàm số y=2x-4 có đồ thị là (d)

a)vẽ đồ thị (d) của hàm số

b)tìm toạ độ giao điểm m của (d) và đường thẳng y=8-x bằng phép tính

c)tính góc tạo bởi đường thẳng y=2x-4 với trục Ox

mấy bạn làm giúp ạ, mình đang cần gấp:(

 


cho hai hàm số bậc nhất y=-2x+5(d) và y=0.5x(d") .

a, vẽ đồ thị (d) và(d") của hai hàm số đã cho trên cùng một hệ trục tọa độ xOy

b, tìm tọa độ giao điểm M là giao điểm của hai đô thị vừa vẽ{bằng phép tính}c, tính góc a tạo bởi đường thẳng (d) với trục hoành Ox

d. gọi giao điểm của (d) với trục Oy là A ,tính chu vi và diện tích tam giác MOA


Gíup mình giải hai câu này với mọi người:

Câu1:

Cho đường thẳng y=(2-k)x+k-1(d)

a) Với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Õ vó một góc tù?

b) Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tung đọ bằng 5 ?

Câu 2:

Cho hai hàm số y=2x-4(d) và y=-x+4

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mp" tọa độ?

b) Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và (d")với trục Oy là A và B, giao điểm của hai đường thẳng là C. Xác định tọa độ điểm C và tính diện tích tam giác ABC?

c) Tính các góc của tam giác ABC

Ai hảo tâm thì vẽ cả đồ thị hộ em với ạ......

 


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

cho hai hàm số bậc nhất y=-2x+5 (d) và y=0,5x (d")

a) vẽ đồ thị (d) và (d") của 2 hàm số đã cho trên cùng 1 hệ tọa độ Oxy

b) tìm tọa độ điểm M là giao điểm của 2 đồ thị vừa vẽ ( bằng phép tính )

c) Tính góc α tạo bởi đường thẳng d với trục hoành Ox ( làm tròn kết quả đến độ)

d) Gọi giao điểm của d với trục Oy là A, tính chu vi và diện tích tam giác MOA


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

cho hai đường thẳng y=2x+4 (d) và y= -x+3 (d")

a) vẽ (d) và (d") trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) gọi A là giao điểm (d) và (d"). tìm tọa độ giao điểm A (bằng phép tính)

c) cho hàm số y= (m-2)x+m-3 có đồ thị là (p), với m là là số thực cho trước. tìm các giá trị của m để (p) song song với (d)


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hàm số y=x có dồ thị là (d1) và hàm số y=-x+4 có đồ thị là (d2)

a)Vẽ (d1) va (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên các trục tọa độ là xentimet). Tìm tọa độ giao diểm A của (d1) và (d2) bằng phép tính.

b)Gọi B, C lần lượt là giao điểm của (d1) và (d2) với đường thẳng y=-2.Tính diện tích tam giác ABC

c)Cho hàm số y=(m-3)x-14 (với m khác 3) có đồ thị là đường thẳng d3. Xác định tham số m để đường thẳng d1, d2, d3 đồng qui.

Mấy giải nó giúp mình nha!!Cần gấp... thank


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho hai đường thẳng(d): y=x+1 và (d"): y=x+2y+4 =0

a) Tìm tọa độ giao điểm A của (d) và (d") bằng đồ thị và kiểm tra lại bằng phép toánb) Tìm a trong hàm số \(y=ax^2\)có đồ thị (P) qua A. Khảo sát tính biến thiên và vẽ đồ thị (P) với a vừa tìm được c) Tìm phương trình của đường thẳng tiếp xúc với aGiúp mình với ạ, mình cần gấp. Xin cảm ơn! 


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hai hàm số y = 2x + l và y = x – 1 có đồ thị lần lượt là đường thẳng d 1 và  d 2

a, Vẽ  d 1  và  d 2  trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy

b, Tìm tọa độ giao điểm C của  d 1  và  d 2  bằng đồ thị và bằng phép toán

c, Gọi A và B lần lượt là giao điểm của  d 1  và  d 2  với trục hoàng. Tính diện tích của tam giác ABC


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

a, HS Tự làm

b, Tìm được C(–2; –3) là tọa độ giao điểm của  d 1  và  d 2

c, Kẻ OH ⊥ AB (CH ⊥ Ox)

S A B C = 1 2 C H . A B = 9 4 (đvdt)


Đúng 0

Bình luận (0)

x1,hai đường thẳng y=(m-1)x + 2 và y=x-k song song với nhau khi nào.

2, a, Vẽ trên cùng một trục hệ tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau: y=-2x+3, y=x+2

b Tìm tọa độ giao điểm C của hai đồ thị hàm số trên

c, Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đồ thị 2 hàm số với trục Ox. Tính diện tích tam giác ABC

3, Cho đường thẳng y=(2-m)x+m+1 (d)

Chứng minh rằng với các giá trị m \(\ne\)2 , các đường thẳng xác định bởi (d) luôn đi qua một điểm cố định? Tìm điểm cố định đó.

Giúp mình với.

Xem thêm: Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đường Tròn Và Bài Tập Có Lời Giải Từ A Đồ Thị Hàm Số


Lớp 10 Toán §1. Hàm số
1
0
Gửi Hủy

Toán lớp 9.


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nasaconstellation.com