tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ vật đường bộc lộ tổng nợ nước ngoài của group nước đang trở nên tân tiến qua các năm. Rút ra nhận xét.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm

Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

*

Vẽ biểu đồ:

*

Dựa vào bảng số liệu sau:

*

Vẽ biểuđồ bộc lộ tổng nợ nước ngoài của group nướcđang cải cách và phát triển qua các năm. Rút ra nhấn xét.


a) Vẽ biểu đồ

*

Biểu thiết bị tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang cải tiến và phát triển giai đoạn 1990 - 2004

b) thừa nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của group nước đang cải cách và phát triển tăng nhanh, từ 1990 mang lại 2004 tạo thêm gấp 2 lần.


Cho bảng số liệu sau:

TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

(Đơn vị: tỉ USD)

*

Để biểu đạt tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang cách tân và phát triển qua những năm trong quy trình 1990 - 2004, biểu đồ vật nào dưới đây thích đúng theo nhất?

A. Biểu đồ dùng tròn

B. Biểu vật miền

C. Biểu đồ kết hợp

D. Biểu đồ gia dụng cột


Dựa vào bảng số liệu nợ quốc tế của Bra-xin từ thời điểm năm 1995 đến năm 2003.

Năm 1995 1996 1999 2003
Tổng nợ (Tỉ USD) 110,9 96,8 230 215

a. Vẽ biểu đồ hình cột diễn tả số nợ nước ngoài của Bra-xin trong tiến độ trên.

b. Nêu thừa nhận xét.


a. Vẽ biểu đồ vật miền

*

b. Dìm xét:

- từ năm 1995 mang đến 2003 nợ nước ngoài tăng 1,93 lần.

- Nợ nước ngoài tăng khác nhau:

+ cao nhất là năm 1999: 230 tỉ USD.

+ từ năm 1995 mang đến năm 1999 tăng 119,1 tỉ USD.

+ từ năm 1999 mang đến 2003 giảm 15 tỉ USD.


Vẽ biểu đồ cơ cấu tổ chức kinh tế

- Xác định vị trí của những nước Pháp cùng U- crai-na trên bạn dạng đồ. Nhị nước này nằm trong các khu vực nào sống châu Âu?

- dựa vào bảng số liệu (SGK trang 185) nhằm vẽ biểu thiết bị cơ cấu kinh tế tài chính của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, dấn xét vè trình độ phát triển kinh tế tài chính của Pháp với U-crai-na.

*


- Xác định vị trí của những nước Pháp cùng U- crai-na trên bạn dạng đồ. Pháp thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na thuộc khu vực Đông Âu

- Vẽ biểu đồ:

*

- nhấn xét: chuyên môn phát triển kinh tế của Pháp cao hơn U-crai-na . Biểu thị là tỉ trọng thương mại dịch vụ của Pháp cao hơn nữa của U-crai-na khôn xiết nhiều.


Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu các nhóm đất chính của nước ta

(Đơn vị; %)

*

Vẽ biểu đồ tương thích thể hiện tại cơ cấu những nhóm đất thiết yếu của nước ta. Qua biểu đồ, rút ra nhận xét quan trọng và giải thích


Biểu đồ biểu lộ cơ cấu các nhóm đất thiết yếu của nước ta

*

Nhận xét cùng giải thích

- Do việt nam có diện tích đồi núi mập (chiếm ¾ diện tích), lại có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa rét tạo điều kiện cho quy trình feralit diễn ra mạnh trên khu rừng rậm thấp cần nhóm đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ trọng cao nhất (65%).

- Đồi núi nước ta chủ yếu hèn đồi núi thấp, núi cao chiếm phần tỉ lệ nhỏ nên khu đất mùn núi cáo chiếm phần tỉ trọng thấp tốt nhất trong cơ cấu (11%).

- Đất phù sa chỉ chiếm tỉ trọng thứ 2 trong cơ cấu (24%) do vn có các đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển rộng lớn.


Đúng 0
comment (0)

Dựa vào bảng số liệu 2.3 (trang 10 SGK)

*

- Tính tỉ trọng (%) tăng thêm tự nhiên của dân số qua những năm và nêu nhấn xét.

- Vẽ biểu đồ trình bày tình hình tăng thêm tự nhiên của số lượng dân sinh ở nước ta thời kì 1979 - 1999.


Lớp 9 Địa lý
1
0
Gửi bỏ

- tỉ lệ thành phần (%) ngày càng tăng tự nhiên của dân số:

Công thức tính:

Gia tăng dân số thoải mái và tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %

- Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %

- Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

- Vẽ biểu đồ:

*

- nhận xét: tỉ lệ tăng thêm tự nhiên của dân số ngày càng giảm, tự 2,53% (Năm 1979) xuống còn 1,43% (năm 1999). Đây là hiệu quả lâu dài của quá trình nước ta thực hiện nhiều biện pháp nhằm mục tiêu hạn chế ngày càng tăng dân số.


Đúng 0

comment (0)

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu vật cột trình bày sản lượng lương thực nhân loại qua những năm. Nhận xét.


Lớp 10 Địa lý
1
0
Gửi diệt

- Vẽ biểu vật dụng cột:

*

- thừa nhận xét:

Sản lượng lương thực thế giới biến rượu cồn qua những thời kì:

- Sản lượng đẩy mạnh và quy trình 1950-1970, trường đoản cú 676 triệu tấn lên đến mức 1213 triệu tấn, cấp 1,8 lần so với năm 1950.

- Sản lượng lương thực tăng lên trong quá trình từ 1970-1990, tăng đủng đỉnh vào quy trình tiến độ 1990-2000.

- Sản lượng lương thực giảm vào giai đoạn 2000-2003, từ bỏ 2060 triệu tấn còn 2021 triệu tấn.


Đúng 0

bình luận (0)

Cho bảng số liệu:

GDP và nợ quốc tế của một vài nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)

*

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ dùng nào tương thích nhất để mô tả GDP và nợ quốc tế của những quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

D. Đường.


Lớp 11 Địa lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

- Đề bài bác yêu cầu thể hiện: GDP và nợ nước ngoài -> giá bán trị tuyệt đối của 2 đối tượng (cùng đơn vị: tỉ USD)

- nhờ vào kĩ năng dấn dạng biểu đồ gia dụng => Biểu đồ phù hợp nhất để biểu thị GDP với nợ nước ngoài của các non sông là cột ghép.


Đúng 0

bình luận (0)

Cho bảng số liệu:

GDP với nợ quốc tế của một trong những nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)

*

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ dùng nào thích hợp nhất để biểu hiện GDP và nợ quốc tế của những quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

D. Đường.

Xem thêm: Top 20 Nghị Lực Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Sang Tiếng Anh Nghị Lực Là Gì


Lớp 11 Địa lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

- Đề bài bác yêu mong thể hiện: GDP với nợ nước ngoài -> giá trị tuyệt đối hoàn hảo của 2 đối tượng người dùng (cùng đối kháng vị: tỉ USD)

- dựa vào kĩ năng nhận dạng biểu đồ gia dụng => Biểu đồ tương thích nhất để trình bày GDP và nợ nước ngoài của các tổ quốc là cột ghép.


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
nasaconstellation.com