Chương 3: Điện Học – Vật Lý Lớp 7

Bài 27: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Nội dung bài 27 thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp chương 3 vật lý lớp 7. Bài học giúp bạn thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.

Bạn đang xem: Vật lý 7 bài 27 thực hành mẫu báo cáo

I. Chuẩn bị

– Một nguồn điện 3V hoặc 6V

– Hai bóng đèn pin như nhau

– Một ampe kế hoặc miliampe kế có giới hạn đo từ 0,5A trở lên và có độ chia nhỏ nhất là 0,01A.

– Một vôn kế có giới hạn đo là 6V và có độ chia nhỏ nhất là 0,1V.

– Một công tắc.

– Bảy đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.

– Chuẩn bị báo cáo, chép sẵn các nội dung của mẫu báo cáo đã cho cuối bài ra giấy.

II. Nội dung thực hành

1. Mắc nối tiếp hai bóng đèn

Quan sát hình 27.1a và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn được mắc nối tiếp.

Bài Tập C1 Trang 76 SGK Vật Lý Lớp 7

Quan sát hình 27.1a và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn được mắc nối tiếp.

Hình 27.1a

Hình 27.1b

Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác.

Bài Tập C2 Trang 76 SGK Vật Lý Lớp 7

Hãy mắc mạch điện theo hình 27.1a và vẽ sơ đồ mạch điện này vào bản báo cáo.

Hình 27.1a

2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

a. Đóng công tắc cho mạch điện vừa mắc, đọc và ghi số chỉ \(I_1\) của ampe ké vào bảng 1 của bản báo cáo.

b. Lần lượt mắc ampe kế vào các vị trí 2 và 3 (hình 27.1a), ghi các số chỉ \(\)\(I_2, I_3\) tương ứng của ampe kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

Bài Tập C3 Trang 77 SGK Vật Lý Lớp 7

Hoàn thành nhận xét 2c trong bản báo cáo.

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a. Mắc vôn kế vào hai điểm 1 và 2 như sơ đồ hình 27.2 của mạch điện đã có, trong đó cần lưu ý chốt (+) của vôn kế được mắc vào điểm 1.

Đọc và ghi giá trị \(U_{12}\) của hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 vào bảng 2 của bản báo cáo.

b. Lần lượt làm như trên khi mắc vôn kế vào hai điểm 2, 3 và vào hai điểm 1, 3. Ghi các giá trị \(U_{23}\) và \(U_{13}\) của các hiệu điện thế vào bảng 2 của bản báo cáo.

Bài Tập C4 Trang 77 SGK Vật Lý Lớp 7

Hoàn thành nhận xét 3.c trong bản báo cáo.

III. Mẫu báo cáo

Mẫu Báo Cáo Bài 27: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Họ và tên:……………….. Lớp:……………….

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.

Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

b. Đo hiệu điện thế bằng vôn kế

Đơn vị của hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V.

Mắc hai chốt của vôn kế trực tiếp vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo cường độ của dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

a. Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 27.1a vào khung dưới đây:

*

b. Kết quả đo

Bảng 1:


Vị trí của ampe kếVị trí 1Vị trí 2Vị trí 3
Cường độ dòng điện\(I_1 = 0,12A\)\(I_2 = 0,12A\)\(I_3 = 0,12A\)

c. Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: \(I_1 = I_2 = I_3\)

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a. Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào khung dưới đây, trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn \(Đ_2\).

*

b. Kết quả đo

Bảng 2:


Vị trí mắc vôn kếHiệu điện thế
Hai điểm 1 và 2\(U_{12} = 1,2V\)
Hai điểm 2 và 3\(U_{23} = 1,8\)
Hai điểm 1 và 3\(U_{13} = 3,0V\)

c. Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm hai đàn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: \(U_{13} = U_{12} + U_{23}\)

Trên là mẫu báo cáo bài 27 thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp chương 3 vật lý lớp 7. Giúp bạn soạn mẫu báo cáo trước ở nhà trước khi đến lớp.

Xem thêm: Định Nghĩa Punch List Là Gì, Nghĩa Của Từ, Pl Định Nghĩa, Punch List Là Gì


Các bạn đang xem Bài 27: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp thuộc Chương 3: Điện Học tại Vật Lý Lớp 7 môn Vật Lý Lớp 7 của nasaconstellation.com. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.