Liên Xô đã đóng vai trò là lực lượng đi đầu và là lực lượng chủ chốt góp phần quyết định cùng lực lượng Đồng minh và nhân loại tiến bộ tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trên toàn thế giới.

- Làm nên chiến thắng Xtalingrat, tạo ra bước ngoặt chiến tranh

- Thắng lợi của chiến dịch công phá Béc-lin buộc phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện.

- Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở Đông Bắc Trung Quốc, đánh tạn đạo quân Quan Đông góp phần buộc phát xít Nhật đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
Bạn đang xem: Vai trò của liên xô trong chiến tranh thế giới thứ 2

*
*
*
*
*
*
*
*

Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và dẫn tới chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước?


Trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), phát xít Đức đã thực hiện chiến thuật gì?


Sự kiện nào đã tạo ra bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận?


Đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?


Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện đã tác động như thế nào đến cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đâu không phải là lý do Đức chọn Ba Lan làm điểm tấn công mở màn trong Chiến tranh thế giới thứ hai?
Xem thêm: Pokemon Go Error 12: Failed To Detect Location, Error 403 (Forbidden)


Trên cơ sở phân tích những nét cơ bản của chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?