Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở là: Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa, điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan nhanh. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.

Bạn đang xem: Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Cùng Top tài liệu tìm hiểu chi tiết hơn về hệ tuần hoàn và ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở nhé:

1. Cấu tạo chung và chức năng của hệ tuần hoàn

a. Hệ tuần hoàn gồm:

– Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp máu – dịch mô.

– Tim: là cơ quan hút và đẩy máu chảy trong mạch máu.

– Hệ thống mạch máu bao gồm: hệ thống động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.

b. Chức năng của hệ tuần hoàn

– Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

2. Đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim)

*

– Hệ tuần hoàn hở : Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang máu. Ở đây, máu trộn lẫn với dịch mô để tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô (gọi chung là máu). Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào của cơ thể, sau đó trở về tim và lại được tim bơm đi.

– Hệ tuần hoàn kín : Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

3. Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật

a. Hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn mở là hệ tuần hoàn trong cơ thể, tại hệ tuần hoàn hở không có mao mạch. Gọi là “hở” vì máu có thể thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn. Hệ thống này chỉ thích hợp với các động vật nhỏ như động vật chân đốt hoặc thân mềm.

– Gặp ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai…) và chân khớp (côn trùng, tôm…).

– Đặc điểm:

+ Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể . Máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô.

+ Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

+ Lượng máu ít (khoảng 3 – 10 % khối lượng cơ thể)

+ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

b. Hệ tuần hoàn kín

Hệ thống tuần hoàn kín là hệ thống tuần hoàn trong cơ thể, ở đó máu lưu thông liên tục trong mạng lưới mạch máu.

– Gặp ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống.

– Đặc điểm:

+ Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim.

+Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

+ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

– Hệ tuần hoàn kín có 2 loại: hệ tuần hoàn đơn có ở cá; hoặc hệ tuần hoàn kép ở nhóm động vật có phổi như lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

4. Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở.

Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa, điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan nhanh. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.

Xem thêm: Hửm Nghĩa Là Gì Trên Facebook? Giải Thích Ý Nghĩa Của Từ Hmm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.