Push trong trạng thái xung tự dưng

Ở phần này chúng ta sẽ học biện pháp làm nuốm nào để giải quyết xung đột nhiên (conflict). Thứ nhất hãy thử sử dụng cùng sản xuất trạng thái xung đột.

Bạn đang xem: Top 20 updates were rejected because the tip of your current branch is behind its counterpart mới nhất 2022


Windows

Thao tác bên trên tutorial.Trước hết, mở sample.txt của thư mục tutorial, sau khi thêm ngôn từ phần sơn đậm vào hãy triển khai commit.

Đến cả nhỏ khỉ cũng đọc được lệnh Gitadd: Đăng ký đổi khác trong indexcommit: giữ lại trạng thái của index

*

Thao tác bên trên tutorial2Tiếp theo, mở sample.txt của folder tutorial2, sau khi thêm ngôn từ phần đánh đậm vào hãy triển khai commit.

Đến cả nhỏ khỉ cũng phát âm được lệnh Gitadd: Đăng ký biến đổi trong indexpull: Lấy văn bản của remote repository

*

Thao tác trên tutorial2Giữ nguyên từ tutorial2 đó, hãy push lên remote repository.

*


Bây giờ, ngơi nghỉ remote repository, lịch sử vẻ vang dòng sản phẩm công nghệ 3 sẽ được biến hóa thành đã có được ghi vào!


Thao tác bên trên tutorial.Lần này, hãy push lên remote repository trường đoản cú tutorial.

*

Vì tạo ra lỗi, push đã biết thành từ chối(rejected).


Mac

Thao tác bên trên tutorial.Đầu tiên, mở sample.txt của thư mục tutorial, sau khoản thời gian thêm câu chữ phần tô đậm vào hãy thực hiện commit.

Đến cả con khỉ cũng gọi được lệnh Gitadd: Đăng ký biến đổi trong indexcommit: giữ gìn trạng thái của index

*

Thao tác bên trên tutorial2Tiếp theo, mở sample.txt của thư mục tutorial2, sau thời điểm thêm nội dung phần đánh đậm vào hãy triển khai commit.

Đến cả bé khỉ cũng hiểu được lệnh Gitadd: Đăng ký thay đổi trong indexpull: Lấy câu chữ của remote repository

*

Thao tác bên trên tutorial2Giữ nguyên từ bỏ tutorial2 đó, hãy push lên remote repository.

*


Bây giờ, sống remote repository, lịch sử dân tộc dòng thứ 3 vẫn được biến đổi thành đã có ghi vào!


Thao tác trên tutorial.Lần này, hãy push lên remote repository tự tutorial.

*

Vì gây ra lỗi, push đã trở nên từ chối(rejected).


Console

Thao tác bên trên tutorial.Trước hết, mở sample.txt của thư mục tutorial, sau thời điểm thêm văn bản của phần tô đậm vào thì hãy thực hiện commit.

Đến cả con khỉ cũng gọi được lệnh Gitadd: Đăng ký đổi khác trong indexcommit: bảo quản trạng thái của index $ git địa chỉ cửa hàng sample.txt$ git commit -m "Thêm phân tích và lý giải commit" Thêm giải thích commit 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-) làm việc trên tutorial2Tiếp theo, mở sample.txt của folder tutorial2, sau thời điểm thêm nội dung phần tô đậm vào hãy tiến hành commit.

Đến cả con khỉ cũng hiểu được lệnh Gitadd: Đăng ký biến hóa trong indexpull: Lấy ngôn từ của remote repository $ git địa chỉ sample.txt$ git commit -m "Thêm giải thích pull" Thêm lý giải pull 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-) thao tác trên tutorial2Giữ nguyên từ bỏ tutorial2 đó, hãy push lên remote repository.

$ git pushUsername: Password: Counting objects: 5, done.Delta compression using up to 4 threads.Compressing objects: 100% (2/2), done.Writing objects: 100% (3/3), 391 bytes, done.Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)To https://monkey.nasaconstellation.comtool.com/git/BLGGIT/tutorial.git 3da09c1..4c01823 master -> master
Bây giờ, ở remote repository, lịch sử dân tộc dòng đồ vật 3 đã được thay đổi thành đã có được ghi vào!


Thao tác trên tutorial.Lần này, hãy push lên remote repository tự tutorial.

Xem thêm: Người Ta Viết Liền Nhau Các Số Tự Nhiên Chẵn Liên Tiếp, :2,4,6,8,10,12,14

$ git pushUsername: Password: To https://monkey.nasaconstellation.comtool.com/git/BLGGIT/tutorial.git ! master -> master (non-fast-forward)error: failed khổng lồ push some refs to "https://monkey.nasaconstellation.comtool.com/git/BLGGIT/tutorial.git"To prevent you from losing history, non-fast-forward updates were rejectedMerge the remote changes (e.g. "git pull") before pushing again. See the"Note about fast-forwards" section of "git push --help" for details. Vì phát sinh lỗi, push đã trở nên từ chối(rejected).


Git cơ phiên bản khuyên bảo 1: Git cơ bạn dạng chia sẻ repository hướng dẫn 2: chia sẻ repository Merge lịch sử biến hóa hướng dẫn 3: Merge kế hoạch sử biến hóa