Hiểu nỗ lực nào về tương ứng?

Tương ứng là tất cả mối quan tiền hệ cân xứng với nhau, tương tự như nhau hay là giống như nhau.

Bạn đang xem: Tương ứng

Từ tương ứng thường được sử dụng khi mong mỏi so sánh đối tượng người sử dụng này bao gồm những điểm sáng tương đồng với cùng 1 đối tương khác. Tự tương ứng không chỉ là được thực hiện trong văn nói hơn nữa được áp dụng trong ngôn từ viết, trong những định nghĩa.

Ví dụ từ tương xứng được sử dụng trong quan niệm toán học tập như sau: nếu hai tam giác gồm hai cạnh tương ứng bằng nhau, cùng góc giữa hai cạnh này cũng bởi nhau, thì nhị tam giác này bằng nhau (trường thích hợp cạnh-góc-cạnh).

Từ tương ứng cũng được sử dụng trong số quy định của cục Luật Dân sự lấy ví dụ như: Mỗi chủ sở hữu phổ biến theo phần đều phải có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung khớp ứng với phần quyền mua của mình, trừ những trường hòa hợp có thỏa thuận hợp tác khác.

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả chi phí thì mặt đó yêu cầu trả lãi cùng với số tiền chậm chạp trả tương ứng với thời gian chậm trả.

*

Tương ứng giờ đồng hồ Anh là gì?

Tương ứng giờ đồng hồ Anh là Corresponding.

Tương ứng tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Corresponding can be understood lớn have an appropriate relationship with each other, similar or similar.

The corresponding word is often used when trying to compare one object with similar characteristics khổng lồ another. The corresponding word is used not only in spoken language but also in written language, in definitions.

For example, the corresponding word used in the mathematical definition is as follows: If two triangles have two equal sides respectively, & the angles between these two sides are equal, then these two triangles are equal (where the edge- corner-edge).

Corresponding words are also used in the provisions of the Civil Code, for example: Each joint owner has the rights and obligations of the property under common ownership corresponding to his ownership part. , unless otherwise agreed.

In case the obligor has late payment, that buổi tiệc ngọt must pay interest on the late payment amount corresponding khổng lồ the time of late payment.

*

Một số từ giống như với từ khớp ứng tiếng Anh là gì?

Một số từ tương tự như với trường đoản cú tương ứng giờ Anh

– With (có tức là Ứng với);

– Fit (có nghĩa là Phù hợp);

– Equivalent (có nghĩa là Tương đương);

The same (có nghĩa là tương tự như nhau);

– Equally valid (có nghĩa là có mức giá trị ngang nhau);

– Equal (có nghĩa là bằng nhau);

– Same ( có nghĩa là Giống nhau).

Ví dụ đoạn văn có sử dụng từ khớp ứng tiếng Anh viết như thế nào?

Ví dụ đoạn văn có áp dụng từ tương ứng giờ đồng hồ Anh viết như sau:

– Two triangles are considered equal when there are equal sides and the corresponding angles. (Hai tam giác được xem là bằng nhau lúc có những cạnh tương xứng bằng nhau cùng có những góc khớp ứng bằng nhau).

– Production relations must be in line with the cấp độ of development of the production force. The substitution of legal types is often associated with the replacement of corresponding socioeconomic forms. (Các quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ cải tiến và phát triển của lực lượng sản xuất. Sự sửa chữa thay thế của những kiểu điều khoản thường gắn liền với sự sửa chữa thay thế của những hình thái kinh tế tài chính xã hội tương ứng.).

Earth’s surface is divided into climatic zones according to latitude. There are five thermal belts corresponding to lớn the five climatic zones on Earth. (Bề phương diện Trái Đất được chia nhỏ ra thành những đới khí hậu theo vĩ độ. Tất cả năm vành đai nhiệt khớp ứng với năm đới khí hậu trên Trái Đất).

Corresponding to lớn solids, liquids & gases, let’s take some examples of application of thermal expansion in life, technology. (Tương ứng với các loại chất rắn, lỏng với khí hãy lấy một số ví dụ về áp dụng sự nở vày nhiệt vào đời sống, kỹ thuật.).

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Push Out Là Gì Trong Tiếng Việt? Ý Nghĩa Của Push Sth Out Trong Tiếng Anh

Trên trên đây là nội dung bài viết về vấn đề tương xứng tiếng Anh là gì, một số trong những từ tương tự với tự tương ứng giờ Anh và ví dụ đoạn văn có áp dụng từ tương ứng trong giờ Anh.