Trong quy trình sử dụng tiếng Anh, bao gồm rất tự vựng mà chúng ta chỉ biết cách mô tả nó dẫu vậy lại cần yếu nhớ nổi tên thường gọi và cách sử dụng của bọn chúng trong tiếng Anh. Vậy thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một từ vựng cụ thể trong tiếng Anh đó chính là Tương Đương. Vậy Tương Đương có nghĩa là gì trong tiếng Anh? Nó được sử dụng ra sao và có những cấu trúc ngữ pháp như thế nào trong tiếng Anh? StudyTiengAnh thấy nó là một trong loại từ bỏ khá thông dụng và hay xứng danh tìm hiểu. Hãy cùng bọn chúng mình đi tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây nhé. Chúc các bạn học tốt nhé!


văn bản chính

*

(Hình hình ảnh minh họa tương tự trong giờ Anh)

1. Tin tức từ vựng:

- từ vựng: tương đương - Equivalent

- biện pháp phát âm: Both UK và US: /ɪˈkwɪv.əl.ənt/

- Nghĩa thông dụng: Theo từ bỏ điển Cambridge, từ bỏ vựng Equivalent (hay Tương đương) trong giờ đồng hồ Anh thường xuyên được sử dụng với nghĩa thường dùng là để mô tả một cái nào đấy có thuộc số lượng, giá bán trị, mục đích, phẩm chất, v.v. Như một cái nào đấy khác.

Bạn đang xem: Tương đương với tiếng anh là gì

Ví dụ:

We have used the French word "bon appetit" because there is no English equivalent.

Chúng tôi đã thực hiện từ tiếng Pháp "bon appetit" vì không có từ giờ đồng hồ Anh tương đương.

4546 cubic centimetres is the equivalent of one imperial gallon.

4546 cm khối tương đương với một gallon hoàng gia.

Although the design makes it appear smaller, this bag contains the equivalent amount.

Mặc dù thi công làm mang lại nó có vẻ nhỏ dại hơn, nhưng cái túi này có thể chứa số tiền tương đương.

She"s performing the equivalent job in the new business, but at a higher salary.

Cô ấy vẫn thực hiện các bước tương trường đoản cú trong doanh nghiệp mới, nhưng với mức lương cao hơn.

2. Cách áp dụng từ vựng Tương Đương trong tiếng Anh:

- bên dưới dạng Danh từ, Equivalent hay được áp dụng với nghĩa phổ biến là để biểu đạt một cái nào đấy có cùng số lượng, giá trị, mục đích, phẩm chất, v.v. Như 1 cái nào đó khác.

Ví dụ:

Concerns about the takeover have been raised with the FSA"s thủ đô new york equivalent, the SEC.

Những thấp thỏm về vấn đề tiếp quản đã có nêu ra với FSA tương đương tại New York, SEC.

In the early 1980s, the price of a barrel of crude oil reached $40 (equivalent lớn $80 now).

Vào đầu trong thời gian 1980, giá của một thùng dầu thô đạt 40 đô la (tương đương 80 đô la bây giờ).


The strategy calls for national systems to meet World ngân hàng norms of equivalency.

Chiến lược này lôi kéo các hệ thống quốc gia thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn chỉnh tương đương của ngân hàng Thế giới.

- ở bên cạnh đó, Equivalent còn được thực hiện dưới dạng Tính tự với nghĩa là tương đồng, tương tự về size, số lượng, hóa học lượng,..

*

(Hình hình ảnh minh họa tương đương trong tiếng Anh)

Ví dụ:

For every individual on the planet, the whole consumer electronics market is worth around $100.

Đối với mỗi cá nhân trên hành tinh, toàn thể thị trường năng lượng điện tử chi tiêu và sử dụng có giá chỉ trị tương tự khoảng 100 đô la.

Companies would agree to pay their employees" pension payments in exchange for workers sacrificing an equivalent amount from their salaries under the new arrangement.

Các doanh nghiệp sẽ gật đầu đồng ý trả lương hưu mang lại nhân viên của họ để thay đổi lấy vấn đề người lao động hy sinh một trong những tiền cân nhau từ tiền lương của mình theo thỏa thuận hợp tác mới.

3. Từ đồng nghĩa với tự vựng tương đương trong giờ Anh:

Từ vựng

Ví dụ

Equal

Thomas is quite equal khổng lồ Laura.

Thomas trọn vẹn ngang mặt hàng với Laura.

Corresponding

They have a violet-red màu sắc and turn into corresponding roseo-salts when heated or left in contact with dilute acids for a long time.

Chúng có màu đỏ tím và biến thành muối hoa hồng tương ứng khi làm cho nóng hoặc để tiếp xúc cùng với axit loãng vào một thời gian dài.

Alike

Sam và Thomas looked enough alike lớn be twins.

Sam cùng Thomas trông đồng nhất nhau để trở thành cặp tuy vậy sinh.

Same

It was the same girl, Jane was sure of it.

Đó là cùng một người con gái, Jane chắc chắn về điều đó.

Comparable

The weather is comparable lớn that of northern Italy.

Thời tiết giống như như khí hậu ở khu vực miền bắc nước Ý.

4. Một vài ví dụ liên quan đến Equivalent trong giờ đồng hồ Anh

*

(Hình ảnh minh họa tương tự trong giờ đồng hồ Anh)

Giving such a horrible order felt lớn him to be the equivalent of quitting as army commander.

Đưa ra một yêu thương cầu kinh khủng như vậy cảm thấy với anh ta tương tự với việc từ chức chỉ huy quân đội.

The mercury was linked to earth or an equivalent balancing capacity, while the wheel was attached to lớn a receiving antenna.

Thủy ngân được liên kết với trái khu đất hoặc với khả năng cân bằng tương đương, trong những khi bánh xe được đã nhập vào ăng-ten để có thể được thừa nhận dạng.

The name was commonly used as a synonym for the Linnaean Loxia by early writers, however that genus today includes several varieties that are not classified in the equivalent family.

Tên này thường xuyên được thực hiện như một từ đồng nghĩa với Loxia Linnaean bởi các nhà văn đầu tiên, mặc dù chi ngày nay gồm một số như là không được phân một số loại trong chúng ta tương đương.

Understanding a deity"s thinking was the equivalent as knowing what the deity in question intended to accomplish

Hiểu được cân nhắc của một vị thần tương đương với bài toán biết vị thần được đề cập dự định để xong điều gì.

The weights of two bases that neutralize the same weight of one acid are universally found lớn be equivalent in their ability to neutralize other acids.

Xem thêm: Phim Cổ Trang Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Trung Trong Tiếng Trung Là Gì

Trọng lượng của nhị bazơ trung hòa - nhân chính cùng trọng lượng của một axit được tìm kiếm thấy tương đương với năng lực trung hòa các axit khác.

Vậy là chúng ta đã có cơ hội được tìm nắm rõ hơn về nghĩa giải pháp sử dụng cấu trúc từ Tương Đương trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng Studytienganh.vn đã hỗ trợ bạn bổ sung cập nhật thêm kỹ năng về tiếng Anh. Chúc các bạn học giờ Anh thật thành công