*

*

Soạn bài: Từ ngữ điệu chung đến lời nói cá thể (tiếp theo) - bạn dạng 1

Câu 1 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Xét nghĩa của từ nách:

- Nghĩa gốc: chỉ địa chỉ trên cơ thể người, phần dưới cánh tay.

Bạn đang xem: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân tiếp theo

- Nghĩa chuyển: địa điểm giao nhau thân hai bức tường, tạo cho góc tường.

=> Tác dụng: đem về cách nói hình ảnh, dung dị, dễ dàng hiểu.

Câu 2 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

so với nghĩa của từ xuân:

- Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại: xuân 1 chỉ mùa xuân, xuân 2 chỉ tuổi trẻ, hạnh phúc.

- Cành xuân vẫn bẻ cho tất cả những người chuyên tay: xuân có nghĩa gửi chỉ máu trinh, vẻ đẹp nhất của bạn con gái.

- Chén quỳnh tương ăm ắp thai xuân: xuân chỉ chất men say nồng của rượu ngon và chỉ còn sức sinh sống dào dạt của cuộc sống, tình cảm bằng hữu thắm thiết.

- Mùa xuân là tết trồng cây / tạo nên đất nước càng ngày càng xuân: xuân 1 chỉ mùa đầu tiên trong năm, xuân 2 chỉ sức sinh sống mới, tươi đẹp.

Câu 3 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Xét nghĩa của từ mặt trời:

- mặt trời có nghĩa gốc chỉ địa cầu tỏa nhiệt độ và ánh sáng trong hệ phương diện trời. Trong số ví dụ bên dưới, từ mặt trời khi thì cần sử dụng với nghĩa gốc, lúc thì dùng với nghĩa chuyển:

Từ mặt trời dùng với nghĩa cội kèm theo thẩm mỹ nhân hóa khiến hình tượng thiên nhiên vũ trụ hiện lên sinh động, có chuyển động và cuộc sống như con người.

Từ mặt trời dùng với nghĩa đưa (ẩn dụ) chỉ lí tưởng phương pháp mạng.

Từ mặt trời 1 dùng với nghĩa gốc, mặt trời 2 chỉ đứa con trên sườn lưng bà mẹ, bởi đứa con là ánh sáng, là mối cung cấp sống của cuộc sống mẹ.

Câu 4 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

search từ bắt đầu và đã cho thấy phương thức cấu tạo nên tự đó:

Từ cũ: mọn=> thêm mằn ở phía sau tạo thành thành trường đoản cú mới mọn mằn.

Từ cũ: giỏi=> thêm giắn ở phía sau tạo ra thành trường đoản cú mới giỏi giắn.

Từ mới: nội soi.

=> những từ mọn mằn, giỏi giắn tạo lập nhờ cách làm láy phụ âm đầu và từ nội soi được khiến cho theo cách làm ghép bao gồm phụ.

Soạn bài: Từ ngữ điệu chung cho lời nói cá nhân (tiếp theo) - phiên bản 2

Câu 1 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Từ “nách” trong câu “Nách tường bông liễu bay sang láng giềng”: được sử dụng theo nghĩa chuyển, với nghĩa là vách tường, góc tường.

Câu 2 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

- từ “xuân” vào “Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại”: xuân vừa chỉ mùa xuân, ám chỉ thời gian chảy trôi, vừa chỉ tuổi xuân của bạn phụ nữ.

- trường đoản cú “xuân” trong “Cành xuân đang bẻ cho tất cả những người chuyên tay”: xuân chỉ thiếu nữ đẹp, cụ thể là Thúy Kiều.

- trường đoản cú “xuân” vào “Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân”: xuân biểu tượng cho số đông câu chuyện, phần đông kỉ niệm đẹp nhất giữa anh em tri kỉ.

- từ bỏ “xuân” vào “Mùa xuân là tết trồng cây”: chỉ mùa xuân, mùa trước tiên trong năm. Tự “xuân” trong “Làm cho đất nước ngày càng xuân”: xuân chỉ mức độ sống, sự phát triển mạnh mẽ.

Câu 3 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

- từ bỏ “mặt trời” trong câu thơ của Huy Cận được đối chiếu với “hòn lửa” tạo tuyệt vời đặc biệt về sự việc rực đỏ, ấm nóng.

- trường đoản cú “mặt trời” trong câu thơ của Tố Hữu: phương diện trời ẩn dụ cho đầy đủ lý tưởng cao đẹp mắt của phương pháp mạng, của Đảng.

- từ bỏ “mặt trời” vào câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm: vừa chỉ mặt trời thực, vừa chỉ em bé, nhị từ mặt trời tạo cho so sánh liên tưởng: em bé bỏng chính là nguồn sống, là rượu cồn lực của người chị em trong lao đụng sản xuất.

Câu 4 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

a. Từ new là “mọn mằn”: được tạo nên dựa bên trên từ bé xíu mọn, nhỏ dại mọn, theo cách tiến hành tạo từ láy.

b. Từ bắt đầu là “giỏi giắn”: được làm cho dựa trên từ giỏi, xuất sắc giang, theo phương thức tạo trường đoản cú láy.

c. Từ mới là “ca-mê-ra”: được làm cho dựa trên từ camera, theo cách tiến hành mượn từ gốc Latin.

Ý nghĩa

Ngôn ngữ phổ biến của buôn bản hội là đại lý để sản sinh với lĩnh hội lời nói cá nhân. Trái lại trong lời nói cá nhân vừa tất cả phần thể hiện của ngôn từ chung, vừa bao gồm nét riêng. Hơn nữa cá nhân có thể sáng tạo, góp phần làm đổi khác và trở nên tân tiến ngôn ngữ chung.

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung mang đến lời nói cá nhân (tiếp theo) - bạn dạng 3

Câu 1 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Từ nách:

- Nghĩa gốc : chỉ vị trí trên cơ thể.

- trong câu thơ: chỉ vị trí giao nhau giữa hai bức tường

=> Nghĩa chuyển theo cách thức ẩn dụ.

Câu 2 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

a. Trong câu thơ của HXH

Từ xuân :

- vừa chỉ mùa xuân,

- vừa chỉ sức sống và nhu yếu tình cảm của tuổi trẻ.

b. Trong câu thơ của Nguyễn Du

Từ xuân : vẻ đẹp của người con gái trẻ.

c. Trong câu thơ của Nguyễn Khuyến

Từ xuân :

- Chỉ chất men nồng của rượu ngon,

- Sức sống dạt dào cùng tình các bạn thắm thiết.

c. Vào câu thơ của HCM

- từ bỏ xuân trước tiên : chỉ mùa đầu vào năm;

- từ bỏ xuân trang bị hai : chỉ sức sinh sống mới, tơi đẹp. (nghĩa chuyển)

Câu 3 (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

a. Mặt trời trong thơ Huy Cận :

- Nghĩa cội : phương diện trời của tự nhiên,

- cần sử dụng theo nghĩa nhân hóa.

b. Mặt trời trong câu thơ Tố Hữu :

Nghĩa chuyển, chỉ lí tưởng biện pháp mạng.

Xem thêm: Meaning Of Catch Up With Someone Or Something, Catch Up With

c. Vào câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm :

- Từ mặt trời thứ duy nhất : cần sử dụng với nghĩa gốc

- Từ mặt trời thứ hai cần sử dụng theo nghĩa ẩn dụ: chỉ người con của người bà mẹ (Đối với người me, người con là niềm hạnh phúc, niềm tin, mang lại ánh sáng sủa cho cuộc sống mẹ).