- Quan hệ gia đình cũng thay đổi theo, gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

Bạn đang xem: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào

- Khi lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu - nghèo.

- Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên - xã hội cổ đại.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về tư hữu trong xã hội nguyên thủy nhé.

1. Tư hữu là gì ?

Tư hữu chính là thuộc quyền sở hữu cá nhân, thường được phân biệt với công hữu. Tư hữu bao gồm quyền tư hữu, chế độ tư hữu, ruộng đất tư hữu,… Tư hữu chính là ngọn nguồn sinh ra giai cấp và các quan hệ đối kháng giai cấp, sinh ra nhà nước và quyền lực của giai cấp thống trị nắm giữ.

2. Nguyên nhân nào xuất hiện tư hữu trong chế độ nguyên thuỷ?

Nguyên nhân xuất hiện tư hữu trong chế độ nguyên thủy là do sự xuất hiện của của cải dư thừa. Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” bởi vì người ta sống theo cộng đồng, dựa vào nhau.

Lúc bấy giờ, trong xã hội mỗi thành viên có những chức phận khác nhau. Ban đầu, có một người được cử ra chỉ huy dân tình, chuyên trách về lễ nghi hoặc điều hành các công việc chung của thị tộc, bộ lạc. Những người này lợi dụng chức quyền để chiếm một phần sản phẩm xã hội cho riêng mình khi chi dùng các công việc chung. Chẳng bao lâu, họ có nhiều của cải hơn những người khác. Từ đó, tư hữu bắt đầu xuất hiện.

Khi công cụ bằng kim loại xuất hiện, năng suất lao động tăng, của cải làm ra không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa. Trong xã hội, một số người giữ chức phận khác nhau như: chỉ huy dân binh, chuyên trách về nghi lễ hoặc điều hành các công việc chung của thị tộc, bộ lạc,…

Những người này lợi dụng chức phận để chiếm một phần sản phẩm của xã hội cho riêng mình. Chẳng bao lâu, họ có nhiều của cải hơn người khác. Vì thế, do nguyên nhân đó, chế độ tư hữu xuất hiện.

3. Sự xuất hiện của tư hữu đã dẫn đến một số thay đổi trong xã hội nguyên thủy

- Thứ nhất : chế độ tư hữu xuất hiện đã phá vỡ quan hệ cộng đồng vốn bình đẳng theo "nguyên tắc vàng" trong hàng triệu năm trước đó. Từ chỗ mọi thành viên đều bình đẳng trong lao động và phân chia sản phẩm thì nay đã bắt đầu có những bộ phận đặc quyền, chiếm đoạt làm của riêng các của cải (dư thừa của công xã, vì thế mà trở nên giàu có, hình thành đẳng cấp có địa vị, quyền lực và tài sản khác biệt với đại bộ phận còn lại. Đây là cơ sở của bất bình đẳng xã hội, hình thành các giai cấp và đẳng cấp.

Xem thêm: Lá Xách Bò ( Khăn Lông Bò Là Gì Và Sách Bò Ở Bộ Phận Nào, Cách Sơ Chế Sách Bò Không Còn Mùi Hôi

*

- Thứ hai : tư hữu phá vỡ quan hệ cộng đồng, cũng đồng thời tác động đến hình thức tổ chức các gia đình và cơ chế vận hành của nó. Trước đây là các gia đinh mẫu hệ song do sự phát triển địa vị kinh tế, xã hội của người đàn ông mà vị thế của họ trong gia đình được nâng cao, trở thành trụ cột. Từ đó, xuất hiện các gia đình phụ hệ, con cái lấy theo họ cha.