*

*

Truyền thuyết thường liên quan đến sự thật lịch sử. Theo em, truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử nào? | Câu 4 trang 23 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Thánh Gióng (soạn 3 cách)

Câu 4 (trang 23 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Truyền thuyết thường tương quan đến thực sự lịch sử. Theo em, truyện Thánh Gióng liên qua tới việc thật lịch sử nào?

Soạn biện pháp 1

Truyện Thánh Gióng liên quan tới sự kiện kế hoạch sử:

- Thời kỳ nghìn Bắc thuộc, bọn chúng đô hộ nước ta, cướp, giết, tách lột dân tộc, vì vậy nhân dân căm phẫn đứng lên chiến đấu chống giặc để bảo vệ đất nước.

Bạn đang xem: Truyện thánh gióng có liên quan đến sự thật lịch sử nào

- dân chúng ta luôn tạo ra bước đột phá trong việc sản xuất vũ khí đánh giặc

- Đề cao sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng để tàn phá giặc thù, ngoài ra còn tăng tốc gia gắng thêm sức mạnh dân tộc.

Soạn bí quyết 2

Truyện Thánh Gióng tương quan tới sự kiện định kỳ sử:

- Thời Hùng Vương, tiếp tục phải phòng giặc phương Bắc để bảo đảm an toàn đất nước.

Xem thêm: Ba Trung Tâm Buôn Bán Lớn Nhất Của Thế Giới Là A, Ba Trung Tâm Buôn Bán Lớn Nhất Của Thế Giới Là

- quần chúng. # ta luôn tạo ra được những nâng tầm trong việc chế tạo vũ khí hiện đại chống giặc

- biểu hiện sự ý thức về việc tạo thành sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng để tiêu giệt giặc thù.