Các Anh cho em hỏi là Trung Tâm bảo hành đt của hãng nokia ở chỗ nào của Hà Nội đc 0 ạ? chả là hôm nọ con N95 - 8GB của em vết mờ do bụi quá em tất cả lấy sản phẩm công nghệ thổi lớp bụi chả may thổi vào phần nghe

Thế là phần nghe kia của em bị rè mất