Câu hỏi: Triolein không tác dụng với chất nào sau đây?

A.H2O (xúc tác H2SO4loãng, đun nóng).

B.Cu(OH)2(ở điều kiện thường).

Bạn đang xem: Triolein không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây

C.H2(xúc tác Ni, đun nóng).

D.Dung dịch NaOH (đun nóng).

Lời giải:

Đáp án đúng: B.Cu(OH)2(ở điều kiện thường).

Giải thích:

Triolein là este trong phân tử có chứa liên kết đôi,có CTCT là (C17H33COO)C3H5, không chứa nhóm OH liền kề nên không phản ứng với Cu(OH)2ở nhiệt độ thường.

*

Kiến thức mở rộng:

1. Triolein là gì?

Trioleinlà mộttriglycerideđối xứng bắt nguồn từglycerolvà ba đơn vịaxit oleicchưa bão hòa. Hầu hết các chất béo trung tính là không đối xứng, được bắt nguồn từ hỗn hợp của axit béo. Triolein chiếm 4-30% trongdầu ôliu. Triolein có công thức là C57H104O6khối lượng phân tử là 885,453 g/mol với mật độ 910kg/m³.

2. Tính chất vật lí và nhận biết Triolein

- Triolein là một chất lỏng không tan trong nước nhưng lại tan trong dung dịch clorofom, axeton, benzen

3. Tính chất hóa học Triolein

a. Phản ứng thủy phân trong mỗi trường axit

*

b. Phản ứng thủy phân trong mỗi trường kiềm (xà phòng hóa)

*

c. Phản ứng cộng H2

*

d. Phản ứng oxi hóa

Nối đôi C=C ở gốc axit không no bị oxi hóa chậm bởi oxi trong không khí tạo thành peoxit, chất này phân hủy thành các chất có mùi khó chịu.

4. Nguồn gốc Triolein

- Triolein thu được từ dầu oliu

- Nó là một trong hai thành phần của dầu của Lorenzo.

5. Ứng dụng Triolein trong cuộc sống

- Triolein được sử dụng để chế biến thực phẩm.

- Phản ứng cộng hidro của Triolein được ứng dụng trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng (dầu) thành mỡ rắn để thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc thành bơ nhân tạo và đồng thời cũng là để sản xuất xà phòng.

6. Triolein không tác dụng với Cu(OH)2(ở điều kiện thường).

Xem thêm: Contestant Là Gì ? Contestant Là Gì, Nghĩa Của Từ Contestant

Bởi vì : Triolein là este trong phân tử có chứa liên kết đôi,có CTCT là (C17H33COO)C3H5, không chứa nhóm OH liền kề nên không phản ứng với Cu(OH)2ở nhiệt độ thường.