*

*

Cho biết số dân với tình hình ngày càng tăng dân số làm việc nước ta hiện nay ? Ý nghĩa của vấn đề giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số ?


Câu hỏi ôn tập Đại lí 9: Địa lí dân cư

Câu hỏi: Cho biết số dân và tình hình tăng thêm dân số ngơi nghỉ nước ta hiện giờ ? Ý nghĩa của bài toán giảm tỉ lệ gia tăng dân số ?

Lời giải:

- Năm 2002 dân số việt nam là 79,7 triệu người, (hiện nay khoảng chừng trên chín mươi triệu người). Sự gia tăng dân số ở nước ta ra mắt khá nhanh, hiện tượng bùng nổ dân sinh xảy ra vào nửa cuối của nuốm kỷ XX. Bây giờ tỉ lệ tăng thêm dân số thoải mái và tự nhiên trung bình của toàn quốc là 1,43%, tuy nhiên không đồng các giữa các vùng miền bên trên cả nước, thân thành thị và nông thôn, thân đồng bởi với miền núi.

Nguyên nhân thừa nhận số tăng cấp tốc là vì:

+ nhu cầu đòi hỏi cần phải có nhiều lao động

+ vì chưng số fan trong giới hạn tuổi sinh đẻ chiếm tỉ lệ cao

+ bởi ý thức về kế hoạch hóa mái ấm gia đình chưa tốt, duy nhất là các đồng bào dân tộc ít người

+ do tư tưởng phong loài kiến trọng nam khinh nữ hy vọng coscon trai để nối dõi tông đường

Hậu quả: dân số tăng cấp tốc dẫn đến dư quá lao động, thiếu bài toán làm, khu đất chật fan đông, môi trường ô nhiễm và độc hại và kinh tế tài chính chậm phạt triển, an ninh trật tự không đảm bảo

- vị vậy, việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số sẽ có tác dụng cô tài chính phát triển ổn định tạo nên được nhiều thời cơ việc làm.