*

*

Học sinh có trách nhiệm gì để góp thêm phần xây dựng nền quốc chống toàn dân, bình an nhân dân vững mạnh dạn (GDQP 12)


Câu 4trang28GDQP 12:

Học sinh tất cả trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân vững mạnh.

Bạn đang xem: Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân

Lời giải

Trách nhiệm của học sinh vào việc góp phầnxây dựng nền quốc chống toàn dân, bình an nhân dân vững mạnh:

- Tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu thương nước, yêu chế độ, góp sức xây dựng đất nước.

- nâng cấp nhận thức về kết hợp nhì nhiệm vụ chiến lược xây dựng phải đi đôi với bảo vệ đất nước.

- Tự giác, tích cực học tập, nắm vững kiến thức QPAN; tích cực tham gia các hoạt động về QPAN.

Xem thêm: Download Classic Shell Download, Classic Shell

- Chấp hành nghiêm pháp luật và quy định của nhà trường.