Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Đại số lớp 10, loạt bài xích Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Đại số lớp 10 khiến cho bạn giành đạt điểm cao trong những bài thi và bài xích kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lớp 10

Lời giải bài tập môn Toán lớp 10 sách mới:

Mục lục bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Cách làm lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Trắc nghiệm bài bác 1: Mệnh đề tất cả đáp án

Bài 1: cho thấy P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Vào các xác định sau, khẳng định nào đúng?

A. Phường là đk cần để sở hữu Q

B. Là điều kiện cần để có P

C. Phường là đk cần với đủ để sở hữu Q

D. Q là đk cần với đủ để có P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề đậy định P_ của mệnh đề phường là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn giải đáp B


Bài 3: Mệnh đề tủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề tủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" ko là số nguyên tố"Chọn lời giải B


Bài 4: Mệnh đề nào dưới đây có mệnh đề phủ định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì tất cả hai cặp cạnh đối bởi nhau.

B. Tam giác gần như thì có cha góc gồm số đo bằng 60°.

C. Hai tam giác đều nhau thì có diện tích s bằng nhau.

D. Một tứ giác tất cả bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta tìm kiếm mệnh đề đảo của các mệnh đề vẫn cho.

Gọi A’; B’; C’ và D’ thứu tự là các mệnh đề đảo của những mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác bao gồm hai cặp cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo vệt hiệu nhận biết hình bình hành.

B’. Tam giác có ba góc tất cả số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì nhì tam giác đó bằng nhau.

Mệnh đề này sai. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa cứng cáp hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ mang lại tam giác ABC không cân, con đường cao AH. Call M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích s tam giác AMB cùng AMC là đều bằng nhau nhưng nhì tam giác này không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó có bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo quan niệm hình chữ nhật.Chọn giải đáp C


Bài 6: trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng đồng dạng và bao gồm một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi còn chỉ khi nó tất cả một góc bằng tổng nhị góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác đều khi và chủ khi nó có hai tuyến đường trung tuyến cân nhau và gồm một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi còn chỉ khi nó gồm 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: nhì tam giác bằng nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng đồng dạng và tất cả một cạnh bằng nhau là sai.

* nhì tam giác bằng nhau thì suy ra bọn chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, hai tam giác đồng dạng và có 1 cạnh đều nhau thì chưa có thể hai tam giác đó bởi nhau.Chọn đáp án A


Bài 7: mang lại mệnh đề đúng: "Tất cả rất nhiều người chúng ta của Nam số đông biết bơi". Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Bình biết bơi nên Bình là chúng ta của Nam.

B. Chiến là bạn của Nam cần Chiến ko viết bơi.

C. Minh băn khoăn bơi cần Minh không là chúng ta của Nam.

D. Thành không là bạn của Nam đề nghị Thành lưỡng lự bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân tách 2006 cho 4 là 2"

(V) "Năm năm nhâm thìn là năm nhuận"

Trong những mệnh đề trên, số phận đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 đề xuất 21 là 1 hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực là

*

Ta gồm 2006 = 501 × 4 + 2 đề nghị 2006 chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm 2016 là năm nhuận, bao gồm 366 ngày, tháng 2 có 29 ngày (Dấu hiệu dìm biết: Năm nhuận là năm phân tách hết cho 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong những mệnh đề trên bao gồm 3 mệnh đề và đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn đáp án B


Bài 10: mang đến mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề che định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang lại tập vừa lòng A = m; n; p; q. Tập hợp A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập phù hợp A = m; n; p; q bao gồm 4 phần tử.

Số tập con của tập A là 24 = 16, đó là các tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn lời giải B


Bài 2: Tập đúng theo A = a; b; c; d; e bao gồm bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e bao gồm 10 tập con bao gồm 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn đáp án A


Bài 3: đến tập phù hợp B = a; b; c; d; e. Tập B gồm bao nhiêu tập nhỏ có bố phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con gồm 3 bộ phận là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn lời giải A


Bài 4:Có từng nào tập đúng theo X thỏa mãn điều kiện c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X yêu cầu c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Đường Trung Trực Là Gì - Đường Trung Trực Của Tam Giác Là Gì

Mặt không giống X ⊂ a; b; c; d; e; f đề xuất X hoàn toàn có thể là những tập phù hợp sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có tất cả 8 tập X thỏa mãn nhu cầu điều kiện của bài toán. Chọn câu trả lời D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 phải k chỉ nhận quý giá thuộc tập hợp -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta tất cả bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn đáp án B


Giả sử tập đúng theo A = a; b; c.

Tập A gồm 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, nếu tập A gồm n phần tử thì số tập bé của A là .Chọn câu trả lời C


Bài 7: mang đến hai tập vừa lòng M = k ∈ Z, N = l ∈ Z.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: bí quyết viết nào tiếp sau đây để chỉ 5 là số tự nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: bí quyết viết nào dưới đây để chỉ π không hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: đến A = a, b, c. Bí quyết viết làm sao sau đây là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube nasaconstellation.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nasaconstellation.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hòa hợp các clip dạy học tập từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.nasaconstellation.com