*

... D) nghệ an 58 Đảng cùng sản Việt nam giới thay tên thành Đảng cùng sản Đông Dương vào khoảng nào? a) mon 10/1930 b) mon 11/1930 c) mon 12/1930 d) tháng 3/1935 59 Đại hội Đảng cộng sản Đông Dương ... Trào lưu yêu nước Việt Nam? a Đông dương cộng sản Đảng b Hội Việt phái nam giải pháp mạng niên c chiến trận Việt minh Trang 110 d 110 An nam cùng sản Đảng người sáng tác Cương lónh giải pháp mạng Đảng ta ai? a b Nguyễn ... Thư chi cùng sản Việt phái nam (thành lập trong thời điểm tháng 3/1929 Hà Nội) ai? Ngô Gia tự Nguyễn Đức Cảnh è cổ Văn Cung Trònh Đình Cửu 57 Hội nghò hợp tổ chức cùng sản để thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt phái mạnh (02/1930)...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử đảng


*

... Dương cộng sản Đảng, An nam giới cùng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An nam cùng sản Đảng áp án c) An phái mạnh cộng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn d) Đông Dương cùng ... 21: tổ chức triển khai cùng sản đời Việt Nam? a Hội Việt nam bí quyết mạng niên b Đông Dương cùng sản Đảng đáp án c An nam cùng sản Đảng d Đông Dương cùng sản liên đoàn Câu 22: bỏ ra cộng sản Việt nam giới thành lập ... è cổ Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cộng sản Đảng An nam cùng sản Đảng đời từ tổ chức tiền thân nào? a Tân Việt phương pháp mạng Đảng b Hội Việt nam giới phương pháp mạng Thanh niênđáp án c Việt phái nam phương pháp mạng đồng...
*

... Tố dân tộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt nam giới (luận cưng cửng trị); đổi tên Đảng cộng sản Việt nam thành Đảng cộng sản Đông Dương… thực trạng xã hội Việt nam giới lúc cho thấy thêm quan điểm thể hiện nhiều ... Trước Đảng cộng sản Việt phái nam đời, nước ta xuất nhiều tổ chức trị đương đầu chống thực dân Pháp, thất bại, hạn chế kế hoạch sử không đề đường lối cách mạng đắn + tháng ngày năm 1930, Đảng cộng sản Việt ... Trị Đảng - Về kim chỉ nam chiến lược phương pháp mạng Việt Nam: cương lĩnh rõ : “Chủ trương làm tư sản dân quyền biện pháp mạng thổ địa cách mạng để tới làng mạc hội cộng sản (Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng...
*

... Tổ chức cộng sản Việt nam giới - Đông - An Dưong cùng sản Đảng; nam giới cùng sản Đảng; - Đông Dương cộng sản Liên đoàn  Sự đời tổ chức triển khai cộng sản nước ta vòng tháng chứng tỏ xu thành lập và hoạt động Đảng cộng sản đã^trở ... áp vô sản giới, vô sản Pháp đường hành động Ý nghĩa đời Đảng cộng sản Việt nam giới cương cứng lĩnh trị Đảng - Đảng cộng sản Việt phái nam bước ngoặt béo bệu lịch sử bí quyết mạng Việt Nam; đề đạt thống tư tưởng, ... Khắc tên Đảng Đảng cộng sản Việt phái nam ? Cưong lĩnh trị Đảng cùng sản Việt phái nam cương lĩnh xác định ví dụ đắn phương hướng cừu lược cua biện pháp mạng Việt Nam: - về tính chất chất: cách mạng Việt phái mạnh cách...
*

... nam thông qua? A cương lĩnh Đảng Lao đụng Việt C.Chính cưng cửng Đảng Lao cồn Việt nam giới nam B cương lĩnh giải pháp mạng Việt nam D Luận cương biện pháp mạng Việt nam Câu 59: Việt phái nam bắt đầu quan hệ nước ngoài giao ... Minh D Lê Hồng Phong Câu 12: Đảng cùng sản Việt phái nam đổi tên thành Đảng Công sản Đông Dương vào khoảng thời gian nào? A 1930 B 1931 C 1932 D 1929 Câu 13: Chương trình hành động Đảng cùng sản Đông Dương công ... Mạng Việt nam giới là? A bé con đường cách mạng vô sản B con con đường bí quyết mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân C bé mặt đường bí quyết mạng tư sản dân quyền thổ địa phương pháp mạng D nhỏ con đường bí quyết mạng tư sản dân quyền Câu...
... Dương cùng sản Đảng, An nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An phái nam cùng sản Đảng áp án c) An nam giới cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng ... Bộ? a đảng viên - bí thư Trịnh Đình Cửu b đảng viên - túng thiếu thư Ngô Gia trường đoản cú c đảng viên - túng bấn thư Trịnh Đình Cửu d đảng viên - bí thư è Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cùng sản Đảng An nam giới cùng ... An nam giới cùng sản Đảng d Đông Dương cùng sản liên đoàn Câu 22: bỏ ra cùng sản việt nam thành lập nào? a vào cuối tháng 3/1929đáp án b Đầu mon 3/1929 c 4/1929 d 5/1929 Câu 23: đưa ra cùng sản bao gồm đảng viên?...
... Triển 19 30 -19 51, Đảng cộng sản vn đề cương lĩnh trị vào thời khắc nào: →3 cưng cửng lĩnh vào 19 30 ,19 51( năm 19 30 đời cưng cửng lĩnh) Câu 17 2: Trong cưng cửng lĩnh thứ hai /19 51, Đảng ta xác định nhận thức mặt đường ... Là: →Nhân dân Câu 17 5: Đại hội Của Đảng định bóc tách Đảng Đảng cùng sản nước VN, Lào Campochia: →Đại hội II Câu 17 6: Thực nghị trị quân ta mở chiến dịch tây-bắc 10 /19 52 Câu 17 7: trăng tròn /11 /19 53, Nava vội ... II Đảng (1/ 1959) Câu 212 : Đường lối biện pháp mạng thôn hội chủ nghĩa miền bắc bộ thông qua đại hội nào: →Đại hội III Câu 213 : phương diện trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh đời nào: →20 /12 /19 60 Câu 214 :...
... Cách nhìn Câu 10: Phân tích triết lý Đảng tăng nhanh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn? contact thực tiễn? - trình diễn sơ qua vai trò nông nghiệp, nông buôn bản nông dân - Về công nghiệp ... Công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn: ngôn từ - Về qui hoạch cải cách và phát triển nông thôn: văn bản - Về giải bài toán làm, lao cồn nông thôn: câu chữ - tương tác thực tiễn Câu 11: Nêu tư tưởng ... Nghĩa Câu6 : Phân tích nội dung con đường lối đao binh chống thực dân Pháp năm đầu binh đao (1946-1947)? - tại sao kháng chiến trình có mặt con đường lối - nội dung đường lối: + mục tiêu kháng...
... Bình chọn môn địa lớp 11 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Câu ĐL 1114 ngân hàng quốc dân Braxin nước có diện tích s lớn A sản phẩm công nghệ Mỹ la tinh B vật dụng ba châu mĩ C thứ bốn giới D Ý A B PA: D Câu ĐL 1114 ngân hàng quốc dân ncb ... PA: C Câu 187 ĐL 1111 ngân hàng quốc dân Số tp Hoa Kỳ tất cả số dân triệu A B C D PA: D Câu 188 ĐL 1111 NCB thành phố đông dân Hoa Kỳ A Niu Iooc B Bôxtơn C lốt Angiơlét D Xan phanxcô PA: A Câu 189 ĐL 1111 ngân hàng quốc dân ... Trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) PA: A Câu 62 ĐL 1116 CBH thời khắc coi năm đời hòa hợp Châu Âu A năm 1951 B năm 1957 C năm 1958 D năm 1967 PA: B Câu 63 ĐL 1116 CBB cộng đồng châu Âu (EU) thành lập...

Xem thêm: 1530 Là Gì ? Có Uy Tín Không? Cách Ứng Tiền, Phút Gọi Mạng Từ 5000


... A Câu 14: tổ chức triển khai cùng sản đời Việt Nam? a Hội Việt phái mạnh giải pháp mạng niên b Đông Dương cùng sản Đảng c An phái mạnh cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 15: chi cùng sản đảng ... án: c Câu 19: Đại biểu tổ chức triển khai cùng sản tham dự hội nghị ra đời Đảng đầu năm mới 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An phái nam cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng ... Đảng An nam giới cộng sản Đảng c) An nam giới cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cùng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 20: nội dung sau nằm cưng cửng lĩnh Đảng? a...
từ bỏ khóa: câu hỏi về lịch sử dân tộc đảng cộng sản vn có đáp ántrắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảng cùng sản việt nam276 thắc mắc trắc nghiệm mặt đường lối đẳng cùng sản việt nam dap anxcâu hỏi trắc nghiệm mặt đường lối đảng cộng sản việt namcau hoi on tap lich su dang cong san viet namcau hoi trac nghiem duong loi dang cong san viet nam giới chuong duong loi dau tranh gianh chinh quyencâu hỏi trắc nghiệm về đảng cùng sản việt nam có đáp ántrắc nghiệm con đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản nước ta có đáp ántrắc nghiệm môn con đường lối đảng cùng sản vn có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về lịch sử dân tộc đảng cùng sản việt namcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảngcác dạng câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng đảngcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng đảng haycâu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc đảng có đáp ánđáp án thắc mắc trắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp hcm năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vớt vật liệu biến đổi (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử sinh sống vùng tần số THzBiện pháp làm chủ hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trong câu hỏi tuyên truyền, giáo dục, vận động xây cất nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tài năng đo tích điện điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm gọi công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tinThiết kế và sản xuất mô hình phát triển thành tần (inverter) cho máy cân bằng không khíSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động vui chơi của Phòng tứ pháp từ thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự nước ta từ trong thực tế xét xử của những Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan liêu quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh tp sài thành từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng cầm tắt văn bản trong lòng mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8