Bài tập trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 22. NHÂN DÂN nhì MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973)


A. Mĩ dựng lên sự khiếu nại “Vịnh Bắc bộ“, phun phá một số nơi sinh hoạt miền Bắc.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 22

B. Mĩ đồng ý tiến hành cuộc chiến phá hoại miền bắc bộ lần sản phẩm nhất.

C. Quân giải phóng miền nam bộ tấn công doanh trại Mĩ sinh hoạt Playcu.

D. Mĩ tiến hành chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam.

Câu 2. Những cuộc hành quân đa phần trong mùa thô 1965-1966 của quân Mĩ và quân sử dụng Gòn nhằm mục đích vào nhì hướng chủ yếu là

A. Đông Nam cỗ và Tây Nguyên.

B. Đông Nam cỗ và Liên quần thể V.

C. Đông Nam cỗ và phái nam Trung bộ.

D. Đông Nam cỗ và tây-nam bộ.

Câu 3. “Chiến tranh toàn bộ “ bắt đầu từ giữa năm 1965 là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng

A. Quân Mĩ , quân một vài nước liên minh của Mĩ.

B. Quân Mĩ , liên minh của Mĩ và quân team Sài Gòn.

C. Quân team Mĩ cùng quân đội Sài Gòn.

D. Quân liên minh của Mĩ với quân team Sài Gòn.

Câu 4. Chiến lược “Chiến tranh viên bộ” của Mĩ ở khu vực miền nam ra đời sau sự kiện nào?

A. Ngô Đình Diệm bị đảo chính.

B. Chiến thắng của ta làm việc Ấp Bắc (Mỹ Tho).

C. Chiến bại của Mĩ trong bài toán lập ấp chiến lược.

D. Lose của Mĩ vào “Chiến tranh sệt biệt”.

Câu 5. Chiến thắng nào của ta khởi đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên mọi miền Nam?

A. Ấp Bắc.

B. Vạn Tường.

C. Bình giã.

D. Đồng Xoài.

Câu 6. Phạm vi triển khai chiến lược chiến tranh tổng thể của Mĩ là:

A. Miền Nam

B. Cả nước.

C. Miền Bắc

D. Đông Dương.

Câu 7. Đồng minh của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược khu vực miền nam Việt phái mạnh là

A. Hàn Quốc, Anh, Pháp, Úc, Niu Dilân.

B. Hàn Quốc, Thái Lan, Philipin, Úc, Niu Dilân.

C. Anh, Ý, Thái Lan, Philipin, Niu Dilân.

D. Hàn Quốc, Thái Lan, Philipin, Pháp, Niu Dilân.

Câu 8. Mục tiêu của Mĩ trong số cuộc bội nghịch công kế hoạch hai mùa thô (1965 – 1966 với 1966 – 1967) là gì?

A. Đánh bại nòng cốt Quân giải phóng.

B. Bình định miền Nam.

C. Đánh phá đất thánh Việt Cộng.

D. Tiêu tốn lực lượng của ta.

Câu 9. Thắng lợi quân sự làm sao được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ ?

A. Bình Giã.

B. Núi Thành.

C. Vạn Tường.

D. Đồng Xoài.

Câu 10. Sau thắng lợi nào của ta Mĩ đồng ý đến thương lượng ở Pari để bàn về việc

chấm hoàn thành chiến tranh sống Việt Nam?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Nhì mùa thô (1965 – 1966) cùng (1966 – 1967).

C. Tổng tấn công và nổi lên xuân Mậu Thân 196 .

D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Câu 11. Thắng lợi Vạn Tường được xem là sự kiện mở màn cao trào:

A. “Tìm Mĩ mà lại đánh – lùng ngụy mà diệt”.

B. “Noi gương Vạn Tường, thịt giặc lập công”.

C. “Tìm Mĩ cơ mà diệt–lùng ngụy mà đánh”.

D. “Lùng Mĩ nhưng mà đánh – tìm ngụy nhưng diệt”.

Câu 12. Trong những cuộc hành quân to “tìm diệt, bình định”, cuộc tiến quân nào lớn nhất?

A. Gianxơn Xiti.

B. Giônxơn Mắcnamara.

C. Xtalây Tâylo

D. Mắcnamara.

THÔNG HIỂU

Câu 1. Nội dung nào sau đây không đúng với chân thành và ý nghĩa của cuộc tổng đánh Xuân Mậu Thân 196 ?

A. Làm cho lung lay ý chí thôn tính của Mĩ.

B. Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh.

C. Xong phá hoại Miền Bắc.

D. Ký kết hiệp định Pari.

Câu 2. Trong chiến lược chiến tranh toàn bộ Mĩ đưa ra chiến lược quân sự mới “Tìm diệt” nhằm mục tiêu mục đích gì?

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B. Tạo thuận lợi trên bàn nước ngoài giao.

C. Giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường.

D. Ngăn ngừa tiếp viện từ Bắc vào Nam.

A. Lực lượng vũ trang cách mạng miền nam đủ sức vượt qua quân viễn chinh Mĩ.

B. Lực lượng vũ trang cách mạng miền nam bộ đã trường thành cấp tốc chóng.

C. Quân viễn chinh Mĩ đã hết khá năng chiến đấu.

D. Phương pháp mạng miền nam bộ đã giành chiến thắng trong việc vượt mặt “Chiến tranh viên bộ” của Mĩ.

Câu 4. Sự đưa ra viện cùng với thắng lợi của quân dân miền Bắc một trong những năm 1965 – 1968 đã đóng góp thêm phần quyết định vào chiến thắng của quân dân miền nam bộ trong trận chiến dấu chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?

A. Chiến tranh đơn phương.

B. Cuộc chiến tranh đặc biệt.

C. Cuộc chiến tranh cục bộ.

D.Việt nam giới hoá chiến tranh.

Câu 5. Mĩ bắt buộc tuyên bố dứt hẳn ném bom, phun phá miền bắc vì

A. Thua thảm trong “Chiến tranh cục bộ” sinh hoạt miền Nam.

B. Thiệt sợ nặng nề hà trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.

C. Nhân dân Mĩ với nhân dân thê giới lên án.

D. Thiệt sợ nặng nề ngơi nghỉ cả hai khu vực miền nam – Bắc cuối năm 196 .

Câu 6. Ý nào tiếp sau đây không buộc phải là thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc bộ lần trang bị nhất?

A. Phá tiềm lực tởm tế, phá công cuộc phát hành chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

B. Giải cứu cho chiến lược “Chiến tranh viên bộ” sinh sống miền Nam.

C. Ngăn ngừa nguồn chi viện từ phía bên ngoài vào khu vực miền bắc và từ khu vực miền bắc vào miền Nam.

D. Uy hà hiếp tinh thần, làm cho lung lay quyết tâm chống Mĩ của dân chúng ta.

Câu 7. Từ thời điểm năm 1965 cho năm 196 , nhân dân khu vực miền bắc phải thực hiện những nhiệm vụ gì?

A. Vừa cung ứng vừa làm nghĩa vụ hậu phương, bỏ ra viện mang đến miền Nam.

B. đại chiến chống chiến tranh phá hoại bởi không quân và thủy quân của Mĩ.

C. Vừa kungfu chống chiến tranh phá hoại , vừa cung cấp làm nhiệm vụ hậu phương.

D. Dìm viện trợ từ phía bên ngoài để bỏ ra viện cho chiến trường miền Nam.

Câu 8. Điểm giống nhau cơ bạn dạng nhất thân chiến tranh cục bộ và việt nam hóa cuộc chiến tranh là hình thức

A. Chiến tranh xâm lược thực dân giao diện mới, phía bên trong chiến lược trái đất của Mĩ.

B. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân thứ hạng mới, áp dụng quân đội tp sài gòn là công ty yếu.

C. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu dáng mới, thực hiện quân team Mỹ là nhà yếu.

D. Chiến tranh xâm lược thực dân đẳng cấp mới, mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

Câu 9. Vào cuộc tao loạn chống Mĩ cứu nước ( 1954-1975) , thành công nào của ta buộc Mĩ buộc phải tuyên ba “Phi Mĩ hóa“ tranh (thừa dấn sự đại bại của chiến tranh cục bộ)?

A. Thành công Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Thắng lợi Ấp Bắc (Mĩ Tho).

C. Cuộc tổng tiến công cùng nổi dây xuân Mậu Thân (1968 ).

D. Cuộc tiến công kế hoạch 1972.

Câu 10. Ý nào dưới đây không yêu cầu là thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần máy nhất?

A. Hủy hoại tiềmlực kinh tế , quốc phòng với công cuộc kiến thiết chủ nghĩa làng hội làm việc miền Bắc.

B. Ngăn ngừa nguồn chi viện từ bên phía ngoài vào miền bắc bộ và từ miền bắc bộ vào miền Nam.

C. Uy hiếp lòng tin , , có tác dụng lung lay ý chí kháng Mĩ của nhân dân ta.

D. Giành chiến thắng quân sự ra quyết định để xong chiến tranh vào danh dự.

Câu 11. Lực lượng nào duy trì vai trò quan trong cùng không kết thúc tăng nhanh về con số trong chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968)?

A. Quân đội tay sai sài Gòn.

B. Núm vấn Mĩ.

C. Đồng minh Mĩ.

D. Quân Mĩ.

Câu 12. Thành công nào ghi lại sự phá sản chiến lược Chiến tranh toàn thể (1965-) của Mĩ sinh sống Việt Nam?

A. Núi Thành (Quảng Nam).

B. Vạn Tường 1 -8-1965.

C. Thắng lợi Mậu Thân 196 .

D. Chiến thắng trong hai mùa khô.

VẬN DỤNG:

Câu 1. Điểm biệt lập lớn duy nhất giữa chiến lược “chiến tranh viên bộ” và” cuộc chiến tranh đặc biệt” là

A. Được thực hiện bằng quân Mĩ , quân đồng minh của Mĩ với quân đội Sài Gòn.

B. Được thực hiện bằng quân đội sài thành với thiết bị , vật dụng kĩ thuật và phương tiện cuộc chiến tranh của Mĩ

C. Được tiến hành bằng quân team Sài gòn, tất cả sự phối kết hợp về hỏa lực, ko quân Mĩ.

D. Được triển khai bằng quân Mĩ , trang bị kĩ thuật cùng phương tiện cuộc chiến tranh hiện đại.

Câu 2. Cho những chiến lược của Mĩ ở tiến hành ở Việt Nam

Chiến tranh đặc biệtViệt phái mạnh hóa chiến tranhChiến tranh cục bộ

A. 1,2,3.

B. 2,1,3.

C. 2,3,1.

D. 1,3,2.

Câu 3. Ý nào dưới đấy là điểm khác hoàn toàn giữa kế hoạch “Chiến tranh viên bộ” và kế hoạch “Việt phái mạnh hóa chiến tranh” là

A. đa số là hình thức chiến tranh thực dân mới.

B. đều áp dụng quân nhóm Sài Gòn.

C. Các chiến lược mọi thất bại.

D. đều không ngừng mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương.

Câu 4. Sau cuộc tổng tiến công và nổi lên Mậu Thân năm 196 của ta, Mĩ tuyên bố

“ phi Mĩ hóa” chiến tranh tức phê chuẩn sự thất bại của chiến lược

A. Chiến tranh một phía.

B. Chiến tranh đặc biệt.

C. Cuộc chiến tranh cục bộ.

D. Nước ta hóa chiến tranh.

Câu 5. Ý nghĩa đặc biệt nhất của thắng lợi Vạn Tường (Quảng Ngãi) là gì?

A. Cải thiện uy tín của khía cạnh trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam Việt Nam.

B. Khẳng định khả năng có thể đánh thắng Mĩ đang trở thành hiện thực.

C. động viên quân dân toàn nước quyết tâm đánh thắng Mĩ.

D. Chiến thắng Vạn Tườngđược xem như là “ Ấp Bắc” đới cùng với quân Mĩ.

Câu 6. Điểm khác hoàn toàn lớn tuyệt nhất về âm mưu, mưu mô của Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh viên bộ” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A. Sử dụng những loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại.

B. Thực hiện quân nhóm Mỹ, quân Đồng minh và đánh phá miền Bắc.

C. Huy động lực lượng bự quân Đồng minh của Mỹ tham gia.

D. Không ngừng mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

Câu 7. Ý nghĩa lớn số 1 cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu thân 196 là

A. Buộc Mĩ chấm dứt chiến tranh phá hủy miền Bắc.

B. Buộc Mĩ ngồi ở trong bàn đàm phán với ta tại họp báo hội nghị Pa ri.

C. Buộc Mĩ tuyên ba phi Mĩ hóa cuộc chiến tranh xâm lược.

D. Lộ diện bước ngoặt bắt đầu cho cuộc kháng chiến.

Câu 8. Điểm khác nhau cơ bản giữa kế hoạch “Chiến tranh cục bộ” với “Chiến tranh đặc biệt” là

A. Lực lượng quân đội tp sài gòn giữ vai trò quan tiền trọng.

B. Lực lượng quân nhóm Mĩ giữ lại vai trò quan liêu trọng.

C. Thực hiện trang thiết bị, vũ trang của Mĩ.

D. Lực lượng quân Đồng minh giữ lại vai trò quan lại trọng.

Câu 9. Ý như thế nào không phản chiếu đúng thủ đoạn và âm mưu của Mĩ trong chiến lược“ chiến tranh cục bộ” ở miền nam là

A. Mau lẹ tạo ra ưu thế bắt đầu về binh sĩ và hỏa lực rất có thể áp đảo quân chủ lực của ta bằng chiến lược quân sự bắt đầu “ search diệt”.

B. Nắm giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng tranh bị của ta trở về phòng ngự, buộc ta bắt buộc phân tán nhỏ, hoặc rút về biên giới.

C. Mở phần nhiều cuộc tiến quân “tìm diệt” vào căn cứ của Quân giải phóng, các cuộc hành quân“tìm diệt” cùng “bình định” vào vùng “đất thánh Việt cộng”.

D. Dồn tư thục “ ấp chiến lược” coi đó là “xương sống” của chiến lược.

Câu 10. Ý nghĩa như thế nào dưới đây là của cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

Làm lung lay ý chí xâm chiếm của Mĩ.Chấm dứt không đk chiến tranh tiêu hủy miền Bắc.Mĩ rút quân về nước.Buộc Mĩ tuyên cha “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

A. 1,2.

B. 2,3.

C. 3,4.

D. 4,1.

Câu 11. Ý nào dưới đây thể hiện sự khác nhau trong âm mưu của Mĩ giữa cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần đầu tiên và lần thiết bị hai:

A. Ngăn ngừa sự đưa ra viện từ kế bên vào miền Bắc, miền bắc vào miền Nam.

B. Giành thành công quyết định, buộc ta ký hiệp định bổ ích cho Mĩ.

C. Uy hiếp tinh thần của quần chúng ta làm việc hai miền nam bộ – Bắc.

D. Phá hoại tiềm lực tởm tế, quốc chống của quần chúng. # miền Bắc.

Câu 12. Nội dung nào dưới đấy là điểm giống như nhau của ba mô hình chiến lược (Chiến tranh sệt biệt, cuộc chiến tranh cục bộ, nước ta hóa chiến tranh) của Mỹ làm việc Việt Nam?

A. Sử dụng quân Mĩ và liên minh của Mĩ, với việc viện trợ quân sự chiến lược cho quân team Sài gòn.

B. Có cố vấn Mĩ chỉ huy, tranh thủ nước ngoài giao với Liên Xô, china để cô lập ta.

C. Quân team Mĩ và quân đội thành phố sài thành mở rộng cuộc chiến tranh ra toàn Đông Dương.

D. Sử dụng quân đội Sài Gòn, vày Mĩ chỉ huy, vũ khí cùng phương tiện chiến tranh của Mĩ.

VẬN DỤNG CAO:

Câu 1. Điểm mới của “ chiến tranh cục bộ” đối với “chiến tranh quánh biệt” như thế nào?

A. Có sự thâm nhập của quân đội Mĩ với quân đồng minh Mĩ.

B. Sự gia nhập quân đội sài thành với viện trợ Mĩ.

C. Phạm vi chiến tranh mở rộng khắp Đông Dương.

D. Mức độ chiến tranh ngang nhau, không ác liệt.

Câu 2. ước Mĩ Thuận sinh sống Đồng bởi sông Cửu Long vày một liên minh của Mĩ từng tham gia chiến tranh tại khu vực miền nam ( 1965-196 ) xây dừng là

A.Hàn Quốc.

B. Thái Lan.

C.Philippin.

D. Ôxtrâylia.

Câu 3. Qua thua trận “chiến tranh quánh biệt”, Mĩ đã rút ra bài học kinh nghiệm gì mang lại “chiến tranh cục bộ” nghỉ ngơi miền Nam?

A. Không ngừng mở rộng chiến tranh toàn Đông Dương.

B. Quân Mĩ và liên minh Mĩ trực tiếp tham chiến.

C. Phải tiếp tục bức tốc chiến tranh xâm lược.

D. Di chuyển Quốc hội Mĩ ủng hộ trận chiến tranh.

A. Lập tand quân sự xét xử lỗi lầm chiến tranh.

B. Các cuộc biểu tình mập trên thế giới phản đối Mĩ.

C. Quân đội Mĩ triệt thoái khỏi miền nam năm 1972.

D. Quân đội Mĩ hoàn thành chiến tranh tại miền Nam.

Câu 5. Mĩ sẽ rút ra bài học gì sau cuộc nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ?

A. Đề ra chiến lược việt nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh.

B. Tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược và tranh thủ ngoại giao.

C. Bình định miền nam bộ bằng ấp chiến lược và phá hủy miền Bắc.

D. Liên tiếp phá hoại miền bắc và mở rộng chiến tranh sang trọng Campuchia.

Câu 6. Miền bắc bộ rút ra bài học gì sau trận chiến tranh tiêu hủy của Mĩ năm 1964 – 1968 ?

A. Thường xuyên kế hoạch 5 năm lần đồ vật I không hoàn thành.

B. Bức tốc khả năng quốc phòng nhằm đối phó với Mĩ.

C. Nhờ các Liên Xô, china và những nước thôn hội nhà nghĩa giúp đỡ.

D. Hạn chế và khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục sản xuất và đưa ra viện mang đến miền Nam.

Câu 7. Mĩ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” để tiến công phá khu vực miền bắc (1964). Đây là sự việc kiện được tấn công giá

A. Là chiến lược thế giới của Mĩ ngăn chặn chủ nghĩa thôn hội.

B. Rước cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

C. Biểu lộ tính kịch liệt và quy mô phá hoại của Mĩ.

D. Biểu lộ sức mạnh mẽ của Mĩ về quân sự.

Câu 8. Qua tư năm (1964-196 ) cuộc chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc Mĩ sẽ rút ra bài học kinh nghiệm gì trong cuộc tham chiến trên Việt Nam?

A. Cần tăng cường đánh phá miền bắc ác liệt hơn nữa.

B. Tăng tốc quân Mĩ và tiếp tục viện trợ đến miền Nam.

C. Không ngăn chặn được sự đưa ra viện tự Bắc vào Nam.

D. Mở rộng đàm phán cùng sức ép cho ta bên trên chiến trường.

Xem thêm: All About Cottage Cheese Healthy To Eat, Cottage Cheese

Câu 9. Quan liền kề hình dưới đây

*

Cho biết đó là sự kiện gì tác động đến trận đánh tranh xâm lăng Mĩ tại việt nam ? A. Cuộc biểu tình khủng của nhân dân Pháp bội phản đối chiến tranh.