Tài sản là tất cả những nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ tài sản đó.

Bạn đang xem: Tổng tài sản bằng gì

Nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư cho đơn vị.

“Nguồn vốn là nguồn gốc hình thành nên tài sản”

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn luôn chặt chẽ và không tách rời.

Đối với mỗi thực thể trong doanh nghiệp (thực thể hữu hình hoặc thực thể vô hình), như nhà xưởng, thiết bị, …, đều cần nhìn nhận ở hai mặt:

Mặt Tài sản: Thực thể đó là gì? Phục vụ cho mục đích gì?Mặt Nguồn vốn: Thực thể đó từ đâu mà có?

Như vậy, tại mọi thời điểm xét về mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, Tổng TÀI SẢN của đơn vị luôn bằng Tổng NGUỒN VỐN.

*
*

=> TÀI SẢN = VỐN CHỦ SỞ HỮU + NỢ PHẢI TRẢ,

hay: VỐN CHỦ SỞ HỮU = TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ

Đây là phương trình cơ bản, nói lên “sức khỏe” của doanh nghiệp.

Các bạn có thể hiểu đơn giản: Những gì doanh nghiệp đang có là tổng tài sản của doanh nghiệp trừ đi số tiền doanh nghiệp đang nợ.

Một ví dụ đơn giản: Đơn vị muốn mua một thiết bị với giá 1 tỷ đồng theo hình thức trả góp, tuy nhiên đơn vị chỉ có 300 triệu đồng, đơn vị vay ngân hàng 700 triệu đồng. Như vậy, vốn thực đơn vị bỏ ra để đầu tư cho thiết bị này là 300 triệu. Thiết bị này vẫn được đăng ký theo tên của Đơn vị, tuy nhiền bên nắm quyền sở hữu thiết bị này là ngân hàng. Khi đơn vị thanh toán toàn bộ số tiền đã vay ngân hàng, ngân hàng sẽ chuyển quyền sở hữu cho đơn vị.

Đối với các đơn vị, đơn vị nào có nhiều tài sản và nợ phải trả thấp, đơn vị đó có năng lực tài chính tốt.

Xem thêm: Top 3 Cách Chặn Các Trang Web Tự Mở Trên Cốc Cốc Cốc / Chrome / Firefox

Đơn vị nào có nhiều tài sản và nhiều nợ phải trả, đơn vị đó không có nhiều tiềm năng tài chính, mà số tiền đó có được là do chiếm dụng vốn của bên khác.