nasaconstellation.com thân nhờ cất hộ tới những sĩ tự đề thi với đáp án chấp thuận kỳ thi thpt qua những năm. Mời các em xem thêm và rèn luyện nhằm có hiệu quả tốt tốt nhất trong kỳ thi tới.

Bạn đang xem: Tổng hợp đề thi

*
Năm 2021 lần 1

Đề Thi

Đáp Án

Năm 2020:

Năm 2019:

Năm 2018:

Năm 2017:

Năm 2016:

Năm 2015:

Năm 2014:

Năm 2013:

Năm 2012:

Đề thi chính thức các môn 2012;Đáp án chủ yếu thức các môn 2012.

Năm 2011:

Đề thi chủ yếu thức những môn 2011;Đáp án thiết yếu thức các môn 2011.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cuộc Duy Tân Minh Trị Có Ý Nghĩa Như Một Cuộc Cách Mạng Tư Sản ?

Năm 2010:

Đề thi bao gồm thức các môn 2010;Đáp án chính thức những môn 2010.

Chúc các Sĩ tử có một mùa thi 2020 thành công!


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*