- Vi phạm cơ chế sẽ dẫn tới bài toán bị dừng toàn bộ dịch vụ sử dụng tại website.

Bạn đang xem: Tổng hai số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. tìm số lớn


Câu hỏi:

Tổng nhị số thoải mái và tự nhiên là 1644. Ví như xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của số bự ta được số bé. Kiếm tìm số lớn

Trả lời:

*

Cùng Top lời giải tìm hiểu

1. Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của hai số đó

Cách giải:

Cách 1: – Số mập = (tổng + hiệu): 2

– Số nhỏ nhắn = số mập – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2:– Số nhỏ nhắn = (tổng – hiệu) : 2

– Số to = số nhỏ nhắn + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Ví dụ:Tổng của hai số là một vài lớn nhất tất cả 3 chữ số phân tách hết mang lại 5. Biết nếu cấp dưỡng số bé xíu 35 đơn vị chức năng thì ta được số lớn. Kiếm tìm mỗi số ?

Giải:

Số lớn số 1 có 3 chữ số chia hết mang lại 5 là: 995. Vậy tổng nhị số là 995

Số phệ là:

(995 + 35) : 2 = 515

Số nhỏ xíu là:

995 – 515 = 480

Đáp số: 480 với 515

2. Câu hỏi cơ bản:

Bài 1: Tìm 2 số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là:

a- 24 và 6;

b - 60 với 12;


c - 325 cùng 99

Bài giải:

a, Số lớn là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số nhỏ nhắn là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 và 15

b, Số lớn là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé xíu là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 với 36

c, Số bự là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số bé là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 và 212

Bài 2:Trường Tiểu học Kim Đồng có toàn bộ 1286 học tập sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn thế nữa số học viên nữ là 48 bạn. Tính số học viên nam, số học sinh nữ của trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*

Số học sinh nam của ngôi trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học viên nữ của trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học sinh, nữ: 619 học tập sinh

Bài 3:Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 7652. Hiệu lớn hơn số trừ 798 đối kháng vị. Hãy kiếm tìm phép trừ kia ?

Bài 4:Mảnh sân vườn hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Hỏi diện tích s của mảnh vườn là từng nào m2?

Bài 5:Tìm nhị số biết rằng tổng của chúng bởi số lớn nhất có nhị chữ số với hiệu của chúng bởi tích nhì chữ số đó.

Bài giải:

Bài 3:Số bị trừ là:

7652 : 2 = 3826

Tổng của số trừ cùng hiệu ngay số bị trừ và bằng 3826

Hiệu là:

(3826 + 798) : 2 = 2312

Số trừ là:

3826 – 2312 = 1514


Vậy phép trừ kia là: 3826 – 2312 = 1514

Bài 4:Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(24 + 4) : 2 = 14 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 14 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (m2)

Đáp số: 140 m2

Bài 5:Số lớn nhất có nhị chữ số là số 99

Tích của hai chữ số: 9 x 9 = 81

Số khủng là:

(99 + 81) : 2 = 90

Số bé bỏng là:

99 - 90 = 9

Đáp số: 9 và 90


Câu hỏi: Tổng hai số thoải mái và tự nhiên là 1644. Ví như xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của số khủng ta được số bé. Tra cứu số lớn

Lời giải :

Gọi số khủng là abcd, suy ra số bé bỏng là abc

Theo bài xích ra, ta có: abcd + abc = 1644

Ta hoàn toàn có thể đặt tính như sau:

Từ hàng đối chọi vị: d + c (số hạng) + (số hạng) = (tổng)

b, Phép trừ:Cho nhị số thoải mái và tự nhiên a với b, nếu tất cả số tự nhiên x làm sao để cho b + x = a thì ta tất cả phép trừ

a - b = x(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)


c, Phép nhân:

a . B = d(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia:Cho nhì số tự nhiên và thoải mái a cùng b, trong số ấy b ≠ 0, nếu gồm số tự nhiên x làm thế nào để cho b.x = a thì ta nói a chia hết mang lại b cùng ta bao gồm phép phân chia hết

a : b = x(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:Cho nhì số thoải mái và tự nhiên a cùng b, trong những số đó b ≠ 0, ta luôn tìm kiếm được hai số thoải mái và tự nhiên q và r độc nhất vô nhị sao cho:

a= b . Q+ r trong số đó 0 ≤ r ví như r = 0 thì ta tất cả phép phân chia hết.Nếu r ≠ 0 thì ta gồm phép chia tất cả dư.

* đặc thù của phép cùng và phép nhân số tự nhiên:

*

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không nắm đổi.Khi đổi chỗ những thừa số vào một tích thì tích ko đổi.

Tính chất kết hợp:

Muốn cùng một tổng nhì số với một số thứ ba, ta rất có thể cộng số trước tiên với tổng của số sản phẩm hai cùng số thiết bị ba.Muốn nhân một tích nhị số với một trong những thứ ba, ta có thể nhân số trước tiên với tích của số thứ hai với số lắp thêm ba.

Tính chất trưng bày của phép nhân so với phép cộng:

Muốn nhân một vài với một tổng, ta rất có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

e, Chú ý:

Trong tính toán rất có thể thực hiện tương tự với tính chất a(b - c) = ab - acDạng tổng thể của số chẵn (số phân tách hết đến 2) là 2k (kN), dạng tổng quát của số lẻ (số phân chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (kN).

f, Phép thổi lên lũy thừa:

- ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n quá số bởi nhau, mỗi thừa số bởi a.

*

a hotline là cơ số, n hotline là số mũ.

a2gọi là a bình phương (hay bình phương của a);a3gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1= a ; a0= 1 (a≠ 0)

- Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số: lúc nhân hai lũy thừa thuộc cơ số, ta không thay đổi cơ số với cộng các số mũ.

am. An= am+n

- phân tách hai lũy thừa cùng cơ số: Khi phân tách hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số với trừ những số mũ.

Xem thêm: Check Nghĩa La Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Check Có Nghĩa Là Gì

am: an= am-n(với a≠ 0; m ≥ n )

*Số chủ yếu phương: là số bởi bình phương của một số trong những tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, ...)

2. Thứ tự thực hiện các phép tính:

- Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Nếu chỉ bao gồm phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta triển khai phép tính theo vật dụng tự từ bỏ trái sang phải.Nếu có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo sản phẩm công nghệ tự: Lũy thừa → Nhân và phân chia → cộng và trừ.

- Đối cùng với biểu thức tất cả dấu ngoặc ta tiến hành theo sản phẩm tự ( ) → < > →