*

*

Câu hỏi: Tổng các chữ số của một vài tự nhiên khi phân chia 9 dư 5 thì số thoải mái và tự nhiên đó phân chia 9 tất cả số dư là?

Trả lời:

Tổng những chữ số của một vài tự nhiên khi phân chia 9 dư 5 thì số thoải mái và tự nhiên đó chia 9 có số dư là 5

Cùng Top giải mã tìm hiểu về đặc điểm chia không còn của một tổng.

Bạn đang xem: Tổng các chữ số của một số tự nhiên khi chia 9 dư 5 thì số tự nhiên đó chia 9 có số dư là

I. Kỹ năng và kiến thức cần nắm

1. đặc thù chia không còn của một tổng:

- Tính chất 1: Nếu toàn bộ các số hạng của một tổng đa số chia hết cho cùng một vài thì tổng phân tách hết cho số đó.

a m, b m, c m ⇒ (a + b + c) m

- Tính chất 2: ví như chỉ có một số trong những hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác số đông chia hết mang lại số đó thì tổng không chia hết đến số đó.

a m, b m, c m ⇒ (a + b + c) m

2. Tín hiệu chia hết mang đến 2, 3, 5, 9:

Chia không còn cho

Dấu hiệu

2

Chữ số tận cùng là chữ số chẵn

5

Chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

9

Tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9

3

Tổng những chữ số phân chia hết mang đến 3

II.Một số bài tập áp dụng dấu hiệu phân tách hết mang lại 9

Bài 1: Cho những số tự nhiên và thoải mái sau: 99, 33, 57, 72, 2019, 8820, 1739, 639, 1392

1.

Xem thêm: Game Lang Xi Tin Cho Ra Mắt Hàng Loạt Các Hoạt Động Mới Trong Game Nhằm Tạo Cho Người Chơi Cảm Thấy Một Sự Mới Mẻ Trong Ngôi Làng Xì T…

Số nào chia hết mang đến 9

2. Số nào không phân tách hết mang lại 9

Đáp án:

Ta có:

+ 99 (9 + 9 = 18; 18 : 9 = 2) yêu cầu 99 phân chia hết đến 9

+ 33 (3 + 3 = 6, 6 không phân chia hết cho 9) cần 33 không phân tách hết mang lại 9

+ 57 (5 + 7 = 12, 12 không phân tách hết cho 9) phải 57 không phân tách hết đến 9

+ 72 (7 + 2 = 9, 9 : 9 = 1) yêu cầu 72 chia hết đến 9

+ 2019 (2 + 0 +1 + 9 = 12, 12 không phân tách hết mang đến 9) nên 2019 không phân chia hết đến 9

+ 8820 (8 + 8 + 2 + 0 = 18, 18 : 9 = 2) nên 8820 chia hết mang lại 9

+ 1739 (1 + 7 + 3 + 9 = 20, đôi mươi không phân chia hết đến 9) cần 1739 không phân tách hết mang lại 9

+ 639 (6 + 3 + 9 = 18, 18 : 9 = 2) buộc phải 639 phân chia hết mang đến 9

+ 1392 (1 + 3 + 9 + 2 = 15, 15 không phân tách hết cho 9) yêu cầu 1392 không phân tách hết mang đến 9