Bài tập kế toán tài chính 1 – Tài chính là phạm trù khiếp tế, bội phản ánh những quan hệ phân phối của cải làng mạc hội dưới vẻ ngoài giá trị. Tạo ra trong quy trình hình thành, chế tạo ra lập, phân phối các quỹ tiền tệ của những chủ thể trong nền tài chính nhằm đạt kim chỉ nam của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Bạn đang xem: Toán tài chính bài tập


*
Bài tập kế toán tài chính trong số doanh nghiệp gồm lời giải

1. Bài tập kế toán tài bao gồm 1: Kế Toán đồ vật liệu, chế độ dụng cụ 

Một doanh nghiệp áp dụng phương thức kê khai liên tục để kế toán hàng tồn kho tài giỏi liệu hồi tháng 10/N như sau (1000 đ).

1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho doanh nghiệp X. Giá download ghi trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Giá cả thu mua đơn vị đã thanh toán bằng chi phí gửi bank : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).

2. Cài đặt nguyên đồ vật liệu của bạn K , trị giá giao dịch thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng đã kiểm thừa nhận , nhập kho đủ.

3. Phế liệu tịch thu từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.

4. Xuất kho một vài thành phẩm để đổi lấy cách thức với doanh nghiệp Y ,trị giá thảo luận ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá chỉ vốn sản phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã chuyển nhượng bàn giao , khí cụ đã kiểm thừa nhận , nhập kho đủ.

5. Cần sử dụng tiền khía cạnh mua một vài vật liệu phụ của công ty Z theo tổng giá thanh toán giao dịch ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.

6. Trả cục bộ tiền mua vật tư ở nhiệm vụ 1 bởi tiền gởi ngân hàng sau thời điểm trừ tách khấu thanh toán giao dịch được hưởng 1%.

7. Xuất kho vật tư phụ yếu phẩm hóa học trả lại cho doanh nghiệp K theo trị giá giao dịch thanh toán 77.000. ( trong những số đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Doanh nghiệp K gật đầu trừ vào số tiền mặt hàng còn nợ.

8. Xuất tiền phương diện tạm ứng đến cán cỗ đi thu mua nguyên liệu : 3.000.

YÊU CẦU

1. Định khoản các nghiệp vụ nói bên trên .

2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói bên trên trong ngôi trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (bài tập kế toán tài chủ yếu 1)

BÀI GIẢI

1. Định khoản những nghiệp vụ nêu trên.

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000

-Có TK 331 ( X) : 440.000

1b) Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 2 ngàn

-Có TK 112 : 4.200 2.)

Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000

Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000

Có TK 331 (X): 363.000

3.) Nợ TK 152 ( PL) :

5.000 -Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000 –

Có TK 155: 45.000

4b) Nợ TK 131 (Y) : 66.000

-Có TK 511: 60.000

-Có TK 3331( 33311): 6.000

4c) Nợ TK 153 ( 1531): 60.000

Nợ TK 133 ( 1331): 6.000

-Có TK 131 (Y) : 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP): 50.000

Nợ TK 133 ( 1331): 5.000

-Có TK 331 (Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 (X) : 440.000

-Có TK 515 : 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 (K) : 77.000

-Có TK 133(1331): 7.000

-Có TK 152 (VLP): 70.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

2. Định khoản những nghiệp vụ nói bên trên trong ngôi trường hợp dn tính thuế GTGT theo cách thức trực tiếp .

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000

-Có TK 331(X): 440.000

1b) Nợ TK 152 (VLC) : 4.200

-Có TK 112 : 4.200 2)

Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000

-Có TK 331 ( X) : 363.000

3) Nợ TK 152 ( PL) : 5.000

-Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000

– có TK 155 : 45.000

4b) Nợ TK 131 ( Y): 66.000

-Có TK 511: 66.000 4c)

Nợ TK 153 ( 1531): 66.000

-Có TK 131 ( Y): 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000

-Có TK 331( Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 ( X): 440.000

-Có TK 515: 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 ( K): 77.000

-Có TK 152 ( VLP) : 77.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

2. Bài bác tập kế toán tài chủ yếu 2: kế toán tài chính TSCĐ và bđs đầu tư

Có tư liệu về TSCĐ trên một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

1. Ngày 7, dìm vốn góp liên kết kinh doanh dài hạn của bạn V bằng một TSCĐ cần sử dụng cho phân phối theo giá thỏa thuận như sau :

– đơn vị xưởng thêm vào : 300.000 , thời hạn sử dụng 10 năm:

– Thiết bị sản xuất : 360.000, thời hạn sử dụng 5 năm.

– văn bằng bản quyền trí tuệ : 600.000, thời gian khai thác 5 năm.

2. Ngày 10, thực hiện mua một dây chuyền sản xuất sản xuất của công ty K dùng cho phân xưởng cung cấp .Giá mua đề nghị trả theo hóa đối chọi ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong số đó : giá trị hữu hình của thiết bị cung cấp 315.000 ( khấu hao vào 8 năm ); giá trị vô hình dung của technology chuyển giao 110.880 ( khấu hao trong 4 năm ). Giá cả lắp đặt test thiết bị đã chi bởi tiền tạm ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Chi phí mua công ty đã giao dịch bằng tiền vay lâu dài 50%. Còn lại giao dịch bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển.

3. Ngày 13, Công ty triển khai thuê ngắn hạn của khách hàng M một thiết bị sử dụng cho thành phần bán hàng. Giá trị TSCĐ mướn 240.000. Thời hạn thuê cho đến khi hết tháng 10/N. Tiền thuê vẫn trả toàn bộ ( tất cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay ngắn hạn 16.500.

4. Ngày 16, phân phát sinh các nghiệp vụ :

– Thanh lý một bên kho của phân xưởng cung cấp , sẽ khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyên giá chỉ 48.000, phần trăm khấu hao trung bình năm 12%. Giá thành thanh lý đã chi bởi tiền khía cạnh 5.000, phế liệu tịch thu nhập kho 10.000.

– gửi một lắp thêm sản xuất đi tham gia liên kết dài hạn với doanh nghiệp B , nguyên giá chỉ 300.000 ; quý giá hao mòn lũy kế 55.000, tỷ lệ khấu hao trung bình năm 10%. Quý hiếm vốn góp được doanh nghiệp B ghi nhận là 320.000, khớp ứng 21% quyền điều hành và kiểm soát (bài tập kế toán tài chủ yếu 1)

5. Ngày 19 , tải một thiết bị thống trị sự dụng đến văn phòng Công ty. Giá mua ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, vẫn trả bằng tiền giữ hộ ngân hàng. Ngân sách chi tiêu vận gửi , bốc toá , lắp ráp đã chi bằng tiền phương diện 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % và thiết bị đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh.

6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng làm chủ do phần tử XDCB bàn giao. Giá quyết toán của ngôi nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình xây dựng là mối cung cấp vốn đầu tư XDCB. Thời gian tính khấu hao trăng tròn năm.

7. Ngày 25, tiến hành nghiệm thu dự án công trình sửa chữa nâng cấp một quầy hàng của cục phận bán sản phẩm bằng nguồn ngân sách khấu hao. Ngân sách chi tiêu sửa chữa upgrade thuê ngoại trừ chưa trả cho doanh nghiệp V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau khoản thời gian sửa chữa kết thúc , TSCĐ này đang sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá bán TSCĐ trước khi sửa chữa thay thế là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, phần trăm khấu hao bình quân năm 10%.

8. Ngày 28, triển khai nghiệm thu một thiết bị phân phối thuê ngoài thay thế lớn đã hoàn thành, bàn giao cho thành phần sử dụng. Ngân sách chi tiêu sửa chữa lớn thuê xung quanh chưa trả cho doanh nghiệp W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết doanh nghiệp đã trích trước giá cả sửa chữa khủng theo planer của trang bị này là 50.000.

YÊU CẦU:

1. Định khoản những nghiệp vụ nêu bên trên

2. Xác minh mức khấu hao tăng, sút theo từng bộ phận trong mon 6/N, biết dn tính khấu hao theo ngày cùng tháng 6/N tất cả 30 ngày.

3. Xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong thời điểm tháng 6/N biết:

– tháng 5/N không có biến động tăng bớt TSCĐ

– nấc khấu hao TSCĐ vẫn trích hồi tháng 5/N ở thành phần sản xuất : 30.000, bán sản phẩm 7.000, quản lý DN 10.000 (bài tập kế toán tài thiết yếu 1)

4. Giả sử tháng 7/N không có biến rượu cồn về TSCĐ . Hãy xác minh mức khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 7 ngơi nghỉ từng bộ phận.

BÀI GIẢI

(1) Định khoản các nghiệp vụ nêu trên:

1) Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Có TK 411 (V): 1.260.000

2a) Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Có TK 331( K) : 425.880

2b) Nợ TK 331( K) : 425.880

-Có TK 341: 212.940

-Có TK 112: 212.940

2c) Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Có TK 141 : 12.600

2d) Nợ TK 414 : 204.660

-Có TK 411: 204.600

3a) Nợ TK 001 : 240.000

3b) Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Có TK 311 : 16.500

4a) Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Có TK 211 ( 2112): 48.000 4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Có TK 111: 5.000

4c) Nợ TK 152( phế truất liệu) : 10.000

-Có TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 320.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Có TK 711: 75.000

-Có TK 211( 2112): 300.000

5a) Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Có TK 112: 315.000

5b) Nợ TK 211( 2114): 2.000

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Có TK 111: 2.100

6a) Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6b) Nợ TK 441: 1.000.800

-Có TK 411 : 1.000.800

7a) Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Có TK 331 ( V) : 189.000

7b) Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Có TK 214(2143): 180.000

8a) Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Có TK 331 ( W): 56.700

8b) Nợ TK 335: 54.000

-Có TK 241( 2413): 54.000

8c) Nợ TK 627: 4.000

-Có TK 335: 4.000

(2) mức khấu hao TSCĐ tăng vào tháng 6/N:

– phần tử bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;

– thành phần quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761

– thành phần sản xuất :

= 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)

= 2 nghìn + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540

= 18.615

Mức khấu hao TSCĐ giảm trong thời điểm tháng 6/N tại:

– bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250

– cỗ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500 

(3) nút khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 6/N 

– phần tử sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365

– bộ phận bán sản phẩm : 7.000 + 800 – 500 = 7.300

– phần tử quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761 

(4) mức khấu hao tài sản cố định và thắt chặt trích trong thời điểm tháng 7/N

bộ phận sản xuất :

= 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12

= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500

= 51.450

– cỗ phận bán sản phẩm : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500

– bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945 

3. Bài tập kế toán tài chủ yếu 3: Vốn đầu tư

Công ty CP Đầu tư & CN Việt Hưng tất cả tình bên cạnh đó sau:

Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Trong đó:

TK 4211 là 80.000.000đ TK 4212 là 20.000.000đ

Trong năm N – 1, công ty bổ ích nhuận kế toán tài chính sau thuế TNDN là 190.000.000đ và đã tạm phân tách lãi mang đến thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ.

1. Quyết định phân phối số lợi nhuận còn sót lại của năm trước (năm N – 1):

Chia lãi bổ sung cho các thành viên góp vốn: 50.000.000đ • Trích thưởng đến ban điều hành: 10.000.000đ Số roi sau thuế còn sót lại chưa phân phối năm kia sau khi trừ 2 khoản trên, được trích thêm Quỹ chi tiêu phát triển 50%, Quỹ tán dương 20% và Quỹ dự phòng tài bao gồm 30%.

2. Kế toán xác định hiệu quả kinh doanh vào tháng 4/N là lỗ 8.000.000đ.

YÊU CẦU: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh (bài tập kế toán tài bao gồm 1)

BÀI GIẢI

1. Nợ TK 4211: 50.000.000

Có TK 3388: 50.000.000

Nợ TK 4211: 10.000.000

Có TK 418: 10.000.000

Nợ TK 4211: 20.000.000

Có TK 414: 10.000.000

Có TK 4311: 4.000.000

Có TK 415: 6.000.0002.

Xem thêm: Sinh Năm 1982 Là Bao Nhiêu Tuổi ? 1982 Hợp Tuổi Nào

Nợ TK 4212: 8.000.000

Có TK 911: 8.000.000

4. Bài bác tập kế toán tài chính tài chính 4: kế toán thanh toán

doanh nghiệp V nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, tổ chức kế toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên xuyên. Vào tháng 3, chống kế toán có tài năng liệu tương quan đến tình trạng thanh toán với người bán và bạn nhận thầu như sau:

I. Số dư vào đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng tiên phong hàng đầu – số dư Nợ: 50.000.000đ, shop Đồng trung tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.

II. Số tạo nên trong tháng:

– Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật tư X chưa giao dịch thanh toán tiền cho công ty Đông Hải, đối chọi giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa solo (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 05/03 mua một vật dụng vi tính theo hóa 1-1 (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 10%) chưa trả chi phí của cửa hàng vi tính 106, sử dụng cho câu lạc cỗ do quỹ phúc lợi an sinh đài thọ.

– Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do công ty xây dựng số 1 nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ). 4. Ngày 10/03 chuyển TGNH giao dịch thanh toán số chi phí còn nợ doanh nghiệp xây dựng số 1. 5. Ngày 12/03 bỏ ra tiền mặt thanh toán cho cửa hàng vi tính 106 sau thời điểm trừ chiết khấu thanh toán giao dịch được hưởng trọn là 1% giá chưa thuế.

6. Ngày 20/03 nhập kho sản phẩm & hàng hóa E mua chịu của công ty X theo hóa solo (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).

7. Ngày 24/03 ứng trước bởi tiền phương diện theo vừa lòng đồng giao thầu thay thế sửa chữa lớn xe vận tải đường bộ cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.

8. Ngày 26/03 túi tiền gia công khuôn mẫu đề nghị trả cho cơ sở cơ khí Phú lâu theo hóa đơn bán sản phẩm thông thường xuyên 10.000.000đ. Doanh nghiệp nhận toàn bộ khuôn chủng loại đã mướn ngoài tối ưu với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng đến phân xưởng sử dụng, ước tính phân chia 18 tháng từ tháng sau.

9. Ngày 28/03 công ty xử lý số chi phí nợ không một ai đòi, khoản tiền đề nghị trả đến ông A là 1.000.000đ được tính vào thu nhập cá nhân khác (bài tập kế toán tài chính tài thiết yếu 1)

10. Vào cuối tháng nhận được hóa solo (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã gật đầu đồng ý thanh toán nhưng mà vật bốn vẫn không về nhập kho.

YÊU CẦU:

Trình bày bút toán ghi sổ những nghiệp vụ bên trên Mở sổ cụ thể theo dõi giao dịch với từng bên cung cấp.

BÀI GIẢI

1. Ngày 02/03

Nợ TK 152: Nợ TK 133:

Có TK 331: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 2.500.000 52.500.000

2. Ngày 05/03

Nợ TK 211: 16.500.000 tất cả TK 331 (VT 106):16.500.000 Nợ TK 4312: 16.500.000 bao gồm TK 4313: 16.500.000

3. Ngày 08/03 Nợ TK 2412: 150.000.000 Nợ TK 133: 15.000.000 tất cả TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000

4. Ngày 10/03

Nợ TK 311 (xây dựng số 1):

gồm TK 112: 115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000 115.000.000

5. Ngày 12/03 Nợ TK 331 (VT 106):16.500.000 có TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1% bao gồm TK 111: 16.350.000

6. Ngày 20/03 Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 500.000 tất cả TK 331 (X): 10.500.000

7. Ngày 24/03 Nợ TK 331: 2.000.000 có TK 111: 2.000.000

8. Ngày 26/03 Nợ TK 154: 10.000.000 tất cả TK 331: 10.000.000 Nợ TK 242: 15.000.000 gồm TK 154: 15.000.000

9. Ngày 28/03

Nợ TK 331 (A): có TK 711: một triệu 1.000.000

10. Vào cuối tháng Nợ TK 151: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 gồm TK 331: 5.500.000

Trên đó là 4 dạng bài bác tập kế toán tài chính trong số doanh nghiệp có giải thuật mong rằng để giúp đỡ ích cho các bạn nhà kế – Tham gia đăng ký học kế toán Online ngay từ bây giờ để tăng cấp nghiệp vụ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn bởi dịch Corona!