Các em đang biết biểu thức đẳng thức nhân một số trong những với một tổng A.(B + C) = A.B + A.C. Nhân solo thức với đa thức cũng như như vậy.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 nhân đơn thức với đa thức


Vậy bí quyết nhân 1-1 thức với nhiều thức (hay gọi là quy tắc nhân đơn thức với đa thức) được thực hiện ví dụ như cầm cố nào? thắc mắc đó sẽ tiến hành giải đáp trong nội dung nội dung bài viết Nhân 1-1 thức với nhiều thức bên dưới đây.

I. Kim chỉ nan nhân đối kháng thức với nhiều thức

1. Nguyên tắc nhân 1-1 thức với đa thức

- Muốn nhân một 1-1 thức cùng với một nhiều thức ta nhân đơn thức cùng với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích với nhau.

- Tổng quát: mang lại A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C - D) = AB + AC - AD.

* Ví dụ: Thực hiện tại phép tính

 

*

> giữ ý: các công lắp thêm lũy thừa yêu cầu nhớ

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

2. Áp dụng luật lệ nhân 1-1 thức nhiều thức

* làm tính nhân: 

- áp dụng quy tắc ta có:

 

*

 

*

> lưu ý: Phép nhân bao gồm tính giao dịch (A.B = B.A) nên bài trên những em hoàn toàn có thể đưa 6xy3 ra trước biểu thức vào ngoặc đối kháng rồi thực hiện phép tính

II. Bài xích tập Nhân đối chọi thức với nhiều thức

* Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1: Làm tính nhân

¤ Lời giải:

 

*
 
*
 
*

 

*
 
*
 

 

*

 

*
 

*
 
*

* Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép nhân, rút gọn gàng rồi tính quý giá của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = - 6 cùng y = 8

b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại x = 1/2 và y = –100;

¤ Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

→ trên x = –6 ; y = 8, quý hiếm biểu thức là: (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

→ Tại x = 1/2 và y = –100, cực hiếm biểu thức là: 

*

* Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1: Tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x - 1) = 15

¤ Lời giải:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

 3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

 (36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

 15x = 30 ⇒ x = 2

→ Vậy x = 2.

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

 (x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

 (2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

 3x = 15 ⇒ x = 5.

Xem thêm: Toán Lớp 5: Luyện Tập Chung Trang 55 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung

→ Vậy x = 5.


Tóm lại, với bài viết Nhân 1-1 thức với đa thức em những cần nhớ một vài nội dung thiết yếu đó là quy tắc nhân A(B + C - D) = AB + AC - AD. Và nên ghi nhớ những công thức tính lũy thừa nhằm thực giải pháp nhân 1-1 thức với đa thức.