Nhân đa thức với nhiều thức là giữa những phép tính rất khó, đòi hỏi người có tác dụng phải gồm kiến thức, sự nhậy bén và cẩn thận. Lúc này Kiến vẫn gửi đến chúng ta về bài tập và lý giải giải bí quyết làm về nhân nhiều thức với đa thức. Có 10 thắc mắc trắc nghiệm và có hướng dẫn chi tiết . Các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm với con kiến nhé.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 nhân đa thức với đa thức

*

Bài tập nhân 1-1 thức với đa thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Bài 1:Kết trái của phép tính (x -2)(x +5) bằng ?

x2- 2x - 10.x2+ 3x - 10x2- 3x - 10.x2+ 2x - 10

Bài 2:Thực hiện tại phép tính

*
ta có hiệu quả là ?

28x - 3.28x - 5.28x - 11.28x - 8.

Bài 3:Giá trị của x vừa lòng ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1 là ?

x = - 1.x = x =
*
.x = 0

Bài 4:Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 ) là ?

0B.40x- 40xD.Kết quả khác.

Bài 5:Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x - 3) + 2 ta được:

2x2+ x - 4 B. X2+ 4x - 32x2– 3x + 2 D. –2x2+ 3x -2

Bài 6:Rút gọn gàng biểu thức A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x ) ta được:

4x4+ 8x3+ 4x2 B. –4x4+ 8x3–4x4+ 4x2 D. 4x4- 4x2

Bài 7:Biểu thức A bởi ?

*

Bài 8:Tính quý hiếm biểu thức: A = (x + 3).(x2– 3x + 9) trên x = 10

1980 B. 12011302 D.1027

Bài 9:Tìm x biết: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

*

Bài 10:Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) - 6x.(x + 2) = 16

x = 2 B. X = - 3x = - 1 D. X = 1

Giải tập nhân đơn thức với đa thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có ( x - 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) - 2( x + 5 )

= x2+ 5x - 2x - 10 = x2+ 3x - 10.

Chọn đáp án B.

Câu 2: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x =

Vậy nghiệm x ở đấy là

*
.

Chọn câu trả lời B.

Câu 3: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x = - 9/10

Vậy cực hiếm x yêu cầu tìm là x = - 9/10.

Chọn lời giải B.

Câu 4: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 )

= ( 8x + 12x2- 12 - 18x ) - ( 24x - 12 - 12x2+ 6x )

= 12x2- 10x - 12 - 30x + 12x2+ 12 = 24x2- 40x.

Chọn câu trả lời D.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Thpt Hàm Rồng Thanh Hóa, Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2019 Thanh Hóa

Câu 5: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (x + 2).(2x - 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2x2– 3x + 4x - 6 + 2

A = 2x2+ x – 4

Chọn câu trả lời A

Câu 6: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x )

A = 2x2.(-2x2+ 2x) + 2x.(-2x2+ 2x)

A = 2x2.(-2x2) + 2x2.2x + 2x. (-2x2) + 2x .2x

A = -4x4+ 4x3- 4x3+ 4x2

A = -4x4+ 4x2

Chọn lời giải C

Câu 7: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

*

Câu 8: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có: A = (x + 3).(x2– 3x + 9)

A = x .(x2– 3x + 9) + 3.(x2– 3x + 9)

A = x3– 3x2+ 9x + 3x2– 9x + 27

A = x3+ 27

Giá trị biểu thức khi x = 10 là : A = 103+ 27 = 1027

Chọn giải đáp D

Câu 9: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x - 1) + 2(x - 1) - x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2x2– 2x + 2x – 2 - 2x2– x - 4x – 2 = 0

⇔ - 5x - 4 = 0

⇔ - 5x = 4

⇔ x =

*

Chọn câu trả lời A

Câu 10: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x - 3) - 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x - 3) + 1.(2x – 3 ) - 6x. X – 6x . 2 = 16

⇔ 6x2– 9x + 2x – 3 – 6x2- 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ - 19x = 19

⇔ x = - 1

Chọn đáp án C

Các bài bác tập nhân nhiều thức với đa thức tinh lọc trên vì Kiến biên soạn. Mong mỏi rằng sẽ đem về cho chúng ta kiến thức bửa ích, cách thức giải tốt và có thể vận dụng vào chúng ta tập kho hay trong những bài kiểm tra, học tập kì . Các bạn hãy đọc và làm lại phần nhiều dạng toán như vậy, để phiên bản thân hoàn toàn có thể xử lý các bài toán nặng nề nhanh hơn. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong số bài kiểm tra và bài bác thi chuẩn bị tới.