Một xe sở hữu chỉ rất có thể chở được 300 bao gạo, từng bao 50kg. Nếu hóa học lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe pháo chở được từng nào bao?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- search tổng số gạo xe kia chở được.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 21 bài luyện tập

- Tính số bao gạo các loại 75kg xe chở được = toàn bô gạo xe đó chở được : 75.


Lời giải đưa ra tiết

Tóm tắt

50 kg: 300 bao

75 kg: ... Bao?

Giải

Xe cài đặt đó chở được số ki-lô-gam gạo là:

(50 imes 300 = 15 000, (kg))

Nếu chất lên xe pháo đó một số loại bao gạo 75 kilogam thì xe pháo chở được nhiều nhất số bao gạo là:

(15 000 : 75 = 200) (bao)

Đáp số: 200 bao.

Xem thêm: Top 4 Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm Có Đáp Án, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Mới Nhất

nasaconstellation.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện nasaconstellation.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.