Biết ( dfrac310) quãng đường AB dài (12km). Hỏi quãng con đường AB dài từng nào ki-lô-mét?

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- tìm độ dài của ( dfrac110) quãng mặt đường ta lấy (12km) chia cho 3.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập chung trang 16

- kiếm tìm độ dài quãng mặt đường ta lấy độ dài của ( dfrac110) quãng mặt đường nhân cùng với (10).


Lời giải bỏ ra tiết

 Tóm tắt

( dfrac310) quãng đường = (12km)

Quãng đường: ? km

Bài giải

( frac110) quãng mặt đường AB dài số ki-lô-mét là :

(12 : 3 = 4 ;(km))

Quãng con đường AB dài số ki-lô-mét là :

( 4 imes 10 = 40 ;(km)).

Đáp số: (40km).

Xem thêm: Phản Ứng Nào Sau Đây Không Xảy Ra :, Phản Ứng Nào Sau Đây Không Xảy Ra

nasaconstellation.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng nasaconstellation.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.