Quan sát những hình vẽ đã đến và phụ thuộc vào tính hóa học "hình bình hành tất cả hai cặp cạnh đối tuy nhiên song và bởi nhau" nhằm tìm hình bình hành trong số hình đã cho.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 102 103

Lời giải bỏ ra tiết:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 chưa hẳn là hình bình hành vì bao gồm một cặp cạnh đối lập không tuy vậy song).


Cho biết vào hình tứ giác ABCD:

AB với CD là nhị cạnh đối diện.

AD với BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD cùng hình bình hành MNPQ, trong nhì hình kia hình nào gồm cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và bằng nhau ?

*

Phương pháp giải:

Quan ngay cạnh hình vẽ đã mang đến để khẳng định hình tất cả các cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trong hai hình đang cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau.


 Vẽ thêm nhị đoạn thẳng sẽ được một hình bình hành :

*

Phương pháp giải:

Vẽ hình bình hành nhờ vào tính chất : Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song và bởi nhau. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Học sinh vẽ như sau : 

*


Lý thuyết

*

Hình bình hành ABCD bao gồm :

- AB và DC la hai cạnh đối lập ; AD với BC là nhì cạnh đối diện.

- Cạnh AB tuy vậy song với cạnh DC.

Cạnh AD tuy vậy song với cạnh BC.

- AB = DC và AD = BC. 

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Xem thêm: Tại Sao Khi Nấu Canh Cua Gạch Cua Lại Nổi Lên Là Do, Tại Sao Khi Nấu Canh Cua Gạch Cua Lại Nổi Lên


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng nasaconstellation.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.