- khi đọc các số thoải mái và tự nhiên ta gọi từ sản phẩm cao tới hàng thấp, giỏi từ trái thanh lịch phải.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 177

- Để khẳng định giá trị của chữ số ta cần xác minh hàng của chúng. Các chữ số của một số theo sản phẩm tự từ bắt buộc sang trái theo lần lượt là hàng đối kháng vị, sản phẩm chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, hàng trăm nghìn, ....

Lời giải đưa ra tiết:

a) Số (975 ;368) phát âm là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn tía trăm sáu mươi tám. 

Số (6; 020; 975) gọi là: Sáu triệu không trăm nhị mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số (94; 351; 708) đọc là: Chín mươi tư triệu bố trăm năm mươi kiểu mẫu nghìn bảy trăm linh tám. 

Số (80; 060; 090) đọc là: Tám chục triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi. 

b) trong số (975 ;368), chữ số (9) ở hàng trăm nghìn và có giá trị là (900;000).

Trong số (6; 020; 975), chữ số (9) ở hàng nghìn và có giá trị là (900).

Trong số (94; 351; 708), chữ số (9) ở hàng chục triệu và có mức giá trị là (90;000;000).

Trong số (80; 060; 090), cữ số (9) ở hàng chục và có mức giá trị là (90)..


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Đặt tính rồi tính:

a) (24 579 + 438 67) b) (235 imes 325)

(82604 - 35246) (101598 : 287)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc sẽ học.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Điền dấu tương thích (>; dfrac2024).

Vậy: (dfrac78 > dfrac56)

+) Ta có: (dfrac1015=dfrac10:515:5=dfrac23;) ( dfrac1624=dfrac16:824:8=dfrac23).

Vậy: (dfrac1015 = dfrac1624)

+) (dfrac1943 34))


Bài 4


Video gợi ý giải


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài (120m), chiều rộng lớn bằng (dfrac23) chiều dài. Người ta cấy lúa sống đó, tính ra cứ (100m^2) thu hoạch được (50 kg) thóc. Hỏi đã thu hoạch được sống thửa ruộng đó từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài ( imes ,dfrac23).

- Tính diện tích s = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- Số thóc chiếm được = số thóc nhận được ở (100m^2) ( imes) tỉ số của diện tích s và (100m^2).

- Đổi tác dụng vừa kiếm được sang đơn vị đo là tạ, xem xét (1) tạ (=100kg).

Lời giải đưa ra tiết:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

(120 imes dfrac23=80;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(120 imes 80 = 9600;(m^2)) 

Số tạ thóc thu hoạch được tự thửa ruộng là:

(50 imes (9600 : 100) = 4800 ;(kg))

(4800 kg = 48) tạ

Đáp số: (48) tạ thóc.


Bài 5


Video chỉ dẫn giải


Thay chữ (a, b) bằng văn bản số say mê hợp:

*

Phương pháp giải:

Dựa vào phép tính đã đến lập luận để tìm các chữ số yêu thích hơp. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) • (b) không giống (0), bởi vì nếu (b = 0) thì (0) trừ (0) bằng (0) (khác (7)).

• Do đó yêu cầu lấy (10 - b = 7), vậy (b = 3), lưu giữ (1) thanh lịch (a).

Xem thêm: Giải Mã Giấc Mơ Thấy Rắn Màu Đen Đánh Con Rắn Màu Đen Là Rắn Gì

• (b) trừ (a + 1) bởi (0) nên (a+1=b), tuyệt (a + 1 = 3) xuất xắc (a = 2).