Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao gồm 5 đề thi, có kèm theo cả giải đáp để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt tác dụng tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 học kỳ 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 được biên soạn theo tiếp giáp với câu chữ chương trình vào sách giáo khoa, giúp những em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học kì 2 đạt công dụng cao nhất.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 2

2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 13. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 24. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 35. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 46. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 55. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

1. Ma trận đề thi học tập kì II môn Toán lớp 2

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có ghi nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính sẽ học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài bác toán đối kháng về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5


2. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm cha mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn.......................................................................

- Theo vật dụng tự từ phệ đến bé........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

20 : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô khối lượng 47 kg, bao gạo khối lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số bé bỏng nhất bao gồm 3 chữ số cùng với số lớn nhất có 2 chữ số

2.1. Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm cha mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886


- Theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo trọng lượng bao nhiêu kilogam ?

Bài giải

Bao gạo nặng nề số kilogam là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính tổng số bé nhỏ nhất bao gồm 3 chữ số cùng với số lớn số 1 có 2 chữ số

Bài giải

Số bé nhất tất cả 3 chữ số là: 100

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Tổng số bé xíu nhất có 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

3. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số phù hợp vào nơi trống.

a) 216; 217; 218; ..........; ...........;

b) 310; 320; 330; ..........; ...........;

c) các số có bố chữ số kiểu như nhau là: ....................

d) Số bé nhỏ nhất có bố chữ số khác nhau là: ....................

Câu 2. Viết những số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo lắp thêm tự từ bé xíu đến lớn:

A. 124; 333; 262; 290; 754; 976

B. 976; 754; 333; 290; 262; 124

C. 124; 262; 290; 333; 754; 976

D. 124; 333; 290; 262; 754; 976

Câu 3. kết thúc bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
………………………………………………935

Câu 4. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

1m = …….dm

519cm = ………m ……..cm

2m 6dm = …….dm

14m - 8m = ……………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:


484 + 419 562 - 325

536 + 243 879 - 356

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu sắc 1/3 số ô vuông.

Câu 7. tra cứu x, biết:

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

c) 30 : x = 14 + 16

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 8. mang lại hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 9. Đội Một trồng được 350 cây, nhóm Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi cả hai nhóm trồng được bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Tính tổng của số tròn trăm lớn nhất có bố chữ số với số bé nhất có ba chữ số.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết những số phù hợp vào địa điểm trống.

a) 216; 217; 218; 219; 220;

b) 310; 320; 330; 340; 350;

c) những số có ba chữ số giống nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999

d) Số nhỏ nhắn nhất có cha chữ số không giống nhau là: 102

Câu 2.

Sắp xếp: 124; 262; 290; 333; 754; 976

Chọn C.

Câu 3.

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790790
Chín trăm bố mươi lăm935935

Câu 4. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

1m = 10dm

519cm = 5m 19cm

2m 6dm = 26dm

14m – 8m = 6m

Câu 5.


Câu 6.

Chọn C.

Câu 7.

a) x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

b) 4 × x = 12 + 8

4 × x = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

c) 30 : x = 14 + 16

30 : x = 30

x = 30 : 30

x = 1

Câu 8.

Bài giải

Chu vi tứ giác ABCD là:

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Câu 9.

Bài giải

Đội nhì trồng được số km là:

350 – 140 = 210 (cây)

Cả hai team trồng được số lượng km là:

350 + 210 = 560 (cây)

Đáp số: 560 cây

Câu 10.

Bài giải

Số tròn trăm lớn số 1 có tía chữ số là: 900

Số nhỏ nhắn nhất có tía chữ số là: 100

Tổng nhì số là: 900 + 100 = 1000

Đáp số: 1000

4. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.

a) Số bé xíu nhất trong số số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số to nhất trong các số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền dấu (>, B.

b) 14 centimet : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.

Bài giải

Mỗi dãy có số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = 20 : 2

X = 10

b) 47 – X = 28 : 4

47 – X = 7

X = 47 – 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có bố chữ số khác nhau được lập từ bố chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn nhất là: 543

Số nhỏ nhắn nhất là: 345

Tổng nhì số đó là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết các số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài mặt đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào giải đáp đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số tương thích vào nơi chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. search x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. hai đội người công nhân cùng tham gia có tác dụng một bé đường. Đội đầu tiên làm được 398m đường, đội sản phẩm hai làm được 521m đường. Hỏi cả nhì đội làm cho được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác tất cả số đo các cạnh theo lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một trong những bi. Ví như Toàn mang đến Hải một vài bi bởi đúng số bi của Hải đang sẵn có thì Hải tất cả 12 viên bi. Hỏi ban sơ Hải gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) bạn ta lấy đựng một số lít dầu vào các can nhỏ. Giả dụ đựng vào mỗi can 4 lít thì được toàn bộ 7 can cùng còn vượt lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.1. Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402Bốn trăm linh hai
678Sáu trăm bảy mươi tám
250Hai trăm năm mươi
999Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. chọn C.

Câu 4.Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 – 115

x = 123

b) x – 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 – 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả nhì đội làm cho được số mét con đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + trăng tròn + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) thuở đầu Hải bao gồm số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

6. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào số đông số bé hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền vết >l, 604

127 > 100 + đôi mươi + 5 510 > 408

309 > 212 641 > 600 + 41

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 – 28kg = 36kg – 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 - 2 × 4 = 28 – 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = 20 : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = 20 – 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 – 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường vội vàng khúc gồm:

5 điểm. Các điểm đó là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên mặt đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài mặt đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục bé bỏng nhất tất cả hai chữ số là: 10

Số lập tức trước của 3 là: 2

Tích hai số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số ngay tức khắc sau của 5 là 6 phải số phân chia là 6.

Số lớn nhất có một chữ số là 9 cần thương của phép phân chia là 9.

Số bị phân tách là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

5. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 tiếng = …… phút, số cần điền vào nơi chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. tác dụng của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các thành tích ta được tác dụng là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. tất cả bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng chữ số mặt hàng chục gấp rất nhiều lần chữ số hàng đơn vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. mang đến hình vẽ:Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

II. Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền vệt >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người kia nuôi số nhỏ thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe bao gồm số quý khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Trên đây là Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án bắt đầu nhất dành riêng cho các em học sinh lớp 2 ôn tập, chuẩn bị cho kì thi xong học kì 2. Những đề thi được shop chúng tôi lựa chọn kĩ càng, tương xứng với năng lực học sinh lớp 2, bao hàm luôn câu trả lời để các em học sinh so sánh công dụng ngay sau khi giải đề xong.

Xem thêm: Trường Thcs & Thpt Đông Du Tổ Chức Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2018

Mời những bạn đọc thêm các thông tin hữu ích khác trên thể loại Học tập nằm trong mục Tài liệu.