- Chọn bài bác -Bài 1: Tổng bố góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: ngôi trường hợp đều nhau thứ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 2: hai tam giác bằng nhau giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 110: mang lại hai tam giác ABC và A’B’C’ (hình 60)

Hãy cần sử dụng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng bên trên hình kia ta có:

AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 111: cho hình 61. A) nhị tam giác ABC cùng MNP có bởi nhau hay không (Các cạnh hoặc những góc cân nhau được đánh dấu bằng phần lớn kí hiệu giống như nhau) ?

Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của nhị tam giác đó

b) Hãy tìm:

Đỉnh khớp ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N; cạnh tương ứng với cạnh AC

c) Điền vào vị trí trống (…): ΔABC =…; AC = …; ∠B = ⋯

*

Lời giải

a)Hai tam giác cân nhau vì có những cạnh tương xứng bằng nhau, những góc khớp ứng bằng nhau

kí hiệu: ΔABC = ΔMNP

b)- Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh M

– góc tương xứng với góc N là góc B

-Cạnh khớp ứng với cạnh AC là cạnh MP

c) ΔACB = ΔMPN;

AC = MP;

∠B = ∠N

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 111: đến ΔABC = ΔDEF (hình 62)

Tìm số đo góc D với độ lâu năm cạnh BC

*

Lời giải

ΔABC = ΔDEF ⇒ góc D = góc A = 180o – 70o – 50o = 60o (hai góc tương ứng)

Và BC = EF ⇒ BC = 3 cm (hai cạnh tương ứng)

Bài 10 (trang 111 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm trong những hình 63, 64 các tam giác cân nhau (các cạnh bằng nhau được lưu lại bởi số đông kí hiệu như thể nhau). đề cập tên các đỉnh tương ứng của những tam giác đều nhau đó. Viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của các tam giác đó.

Bạn đang xem: Toán hình 7 bài 2 hai tam giác bằng nhau


*


Lời giải:

– coi hình 63)

Ta có:

*

Và AB = MI; AC = IN; BC = MN

Nên ΔABC = ΔIMN

– coi hình 64)

ΔPQR có:

*

Và qh = RP, HR = PQ, QR cạnh chung

Nên ΔHQR = ΔPRQ

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến tam giác ABC = tam giác HIK

a) kiếm tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tra cứu góc tương xứng với góc H

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm các góc bởi nhau.

Lời giải:


*

a) vì chưng tam giác ABC = tam giác HIK đề nghị

– Cạnh tương ứng với cạnh BC là IK

– Góc tương xứng với góc H là góc A

b) – các cạnh cân nhau là: AB = HI, AC = HK, BC = IK

– những góc bằng nhau là:

*

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến tam giác ABC = tam giác HIK, trong những số ấy AB = 2cm , góc B = 40o, BC = 4cm. Em rất có thể suy ra số đo của các cạnh nào, hồ hết góc làm sao của tam giác HIK.

Lời giải:

*

Ta có ΔABC = ΔHIK

Theo tư tưởng hai tam giác bằng nhau

HI = AB = 2cm

IK = BC = 4cm

góc I = góc B = 40º

Bài 13 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại ΔABC = ΔDEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên hiểu được AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi từng tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó).

Xem thêm: “Toàn Cảnh” Chính Sách Học Phí Đại Học Văn Hiến 2021, Học Phí Đại Học Văn Hiến 2021

Lời giải:


*

Vì ΔABC = ΔDEF phải suy ra:

AB = DE = 4cm

BC = EF = 6cm

DF = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC bằng:

AB + BC + CA = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Chu vi tam giác DEF bằng:

DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Bài 14 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): đến hai tam giác bởi nhau: tam giác ABC (không bao gồm hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bởi nhau) với một tam giác có tía đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của hai tam giác đó biết AB = KI, góc B = góc K.

Lời giải: