Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng minh rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 11 hình thoi

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O (h.101)...

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chứng minh dấu hiệu nhận biết 3.

Xem lời giải


Bài 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

Xem lời giải


Bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.

Xem lời giải


Bài 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật

Xem lời giải


Bài 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm

Xem lời giải


Bài 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bàng nhau và được liên kết...

Xem thêm: Đối Soát Tiếng Anh Là Gì Cùng Giải Thích Nghĩa Đối Soát Trong Tiếng Anh Là Gì

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.