Muốn thu thập số liệu về một sự việc mà mình quan tâm, chẳng hạn như color mà mỗi các bạn trong lớp yêu quý thì em đề nghị làm những việc gì và trình bày kết quả thu được theo mẫu mã bảng nào?

Lời giải

Muốn tích lũy số liệu của 1vấn đề nào kia (có thể kí hiệu là X) ta nên phân chia đối tượng người tiêu dùng thành những phần có thể nghiên cứu vớt tức là phân thành các đơn vị chức năng điều tra. Đánh số hay đặt tên (nếu không có) cho những đơn vị điều tra. Định ra 1 sản phẩm tự cho các đơn vị khảo sát để phân tích dấu hiệu (cân, đo, đong, đếm) và khẳng định giá trị của dấu hiệu của mỗi đơn vị điều tra. Lập bảng số liệu thống kê thuở đầu có thể cần 2 cột hoặc dòng:

- Tên đơn vị chức năng điều tra

- quý hiếm của vết hiệu

Câu hỏi ôn tập 2 trang 22 Toán 7 tập 2

Tần số của một cực hiếm là gì? gồm nhận xét gì về tổng những tần số.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 3

Lời giải

Tần số n của một cực hiếm x là số lần gặp giá trị kia trong dãy các giá trị của vết hiệu.

Ta có thể nhận xét: Tổng những tần số của những giá trị không giống nhau của dấu hiệu thì bởi số những đơn vị khảo sát (hay là số tất cả các giá trị của vết hiệu, kí hiệu là N).

Câu hỏi ôn tập 3 trang 22 Toán 7 tập 2

 Bảng "tần số" có tiện lợi gì rộng so với bảng số liệu thống kê ban đầu?

Lời giải

Qua bảng tần số ta rất có thể thấy ví dụ nhanh chóng dấu hiệu có phần đa giá trị khác biệt như thế nào. Ko kể ra, ta sẽ được rõ tàng đúng mực sự phân bổ tỉ lệ sự mở ra của những giá trị vào dãy quý giá của dấu hiệu.

Câu hỏi ôn tập 4 trang 22 Toán 7 tập 2

Làm vậy nào để tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?

Nêu rõ các bước tính. Ý nghĩa của số mức độ vừa phải cộng. Lúc nào thì số trung bình cộng khó rất có thể là đại diện của tín hiệu đó?

Lời giải

Để tính số trung bình cộng của những giá trị của tín hiệu (nếu số đối chọi vị điều tra khá lớn) ta lập thêm trong bảng tần hàng đầu cột (dòng) ghi các tích mỗi quý hiếm nhân cùng với tần số khớp ứng của chúng.

- Tính tổng những số cột (dòng) tích

- lấy tổng vừa tính được sinh sống trên phân tách cho N.

Công thức tính số vừa phải cộng:

*

Trong đó:

x1, x2, ..., xk là k giá trị khác nhau của tín hiệu x

n1, n2, ..., nk là k tần số tương ứng

N là số những giá trị

Ý nghĩa: Số trung bình cùng thường được dùng làm "đại diện" mang đến dấu hiệu, nhất là khi hy vọng so sánh những dấu hiệu thuộc loại.

Xem thêm: What Is The Limit Of Sinx As X Approaches Infinity?

Nếu vào dãy những giá trị của dấu hiệu có số đông giá trị có khoảng cách chênh lệch khá lớn thì lấy số vừa phải cộng có tác dụng giá trị đại diện thay mặt cho tín hiệu không có chân thành và ý nghĩa thực tế.