Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ ra mắt đến các em khái niệm và đặc thù của Hai góc đối đỉnh thuộc với số đông dạng bài bác tập liên quan. Trong khi là những bài bác tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em cố gắng được phương pháp giải các bài toán liên quan đề nhì góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Toán 7 hai góc đối đỉnh


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

1.2. Tính chất

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 Chương 1 Hình học 7

3.1. Trắc nghiệm vềHai góc đối đỉnh

3.2. Bài xích tập SGK vềHai góc đối đỉnh

4. Hỏi đáp bài 1 Chương 1 Hình học 7


Hai góc đối đỉnh là nhì góc nhưng mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của từng cạnh góc kia.

*


Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau(widehat xOy) đối đỉnh (widehat x"Oy" Rightarrow widehat xOy = widehat x"Oy").

Ví dụ 1:

Cho hai tuyến phố thẳng xy và zt cắt nhau trên O. Biết góc (widehat xOt)lớn gấp 4 lần góc (widehat xOz). Tính các góc (widehat xOt,widehat tOy,widehat xOz) cùng (widehat xOz.)

Hướng dẫn giải:

*

Ta bao gồm góc (widehat xOt)và (widehat xOz)là hai góc kề bù phải (widehat xOt + widehat xOz = 180^0) nhưng mà (widehat xOt = 4widehat xOz)

Do kia (4widehat xOt + widehat xOz = 180^0,,,,hay,,,,5,,widehat xOz, = 180^0)

Vậy (widehat xOz = 180^0:5 = 36^0)

Suy ra (widehat xOt = 4.36^0 = 144^0)

Các cặp góc (widehat yOz) và (widehat xOt,,,widehat tOy) và (widehat xOz) là các cặp góc đổi đỉnh vị đó:

(eginarraylwidehat yOz = widehat xOt = 144^0\widehat tOy = widehat xOz = 36^0endarray)

Ví dụ 2:

Xem những hình a, b, c, d:

*

Hỏi cặp góc làm sao đối đỉnh, cặp góc nào không đối đỉnh? vì chưng sao?

Hướng dẫn giải:

a. Hai góc này sẽ không đối đỉnh vì chúng không có đỉnh chung.

b. Nhị góc này sẽ không đối đỉnh vày mỗi cạnh của góc này sẽ không là tia đối của một cạnh của góc kia.

c. Hai góc đối đỉnh vày mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

d. Hai góc này sẽ không đối đỉnh do một cạnh của góc này không là tia đối của cạnh góc kia.

Ví dụ 3:

Ta có: hai góc không tồn tại điểm trong thông thường là nhì góc nhưng mà mỗi cạnh góc này không nằm thân hai cạnh góc kia.

*

Cho tía đường thẳng rõ ràng x’x, y’y, z’z cắt nhau nghỉ ngơi điểm O.

a. Hãy tra cứu 6 cặp góc đối đỉnh.

b. Có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh không có điểm trong chung?

Hướng dẫn giải:

a. Gồm 6 cặp góc đối đỉnh là: (widehat x"Oy") và (widehat xOy,,,widehat y"Oz") và (widehat yOz,,widehat x"Oz") và (widehat zOx,,,widehat xOy) và (widehat xOy",widehat y"Oz) cùng (widehat yOz",widehat z"Ox) với (widehat zOx".)

b. Có ba cặp góc đối đỉnh không có điểm bình thường trong là: (widehat x"Oy") cùng (widehat xOy,widehat y"Oz) với (widehat yOz",widehat z"Ox") với (widehat zOx.)


Bài 1:

Cho (widehat xOy = 100^0) cùng hai góc (widehat yOz)và (widehat xOt)cùng kề bù cùng với nó. Hãy xác định hai cặp đối đỉnh cùng tính số đo của các góc (widehat zOt), (widehat xOt), (widehat yOz).

Hướng dẫn giải:

*

Ta có (widehat xOt) kề bù với (widehat xOy) nên 2 tia Oy, Ot đối nhau.

(widehat yOz) kề bù với (widehat xOy) nên 2 tia Ox, Oz đối nhau.

Vậy ta được nhị cặp góc đối đỉnh là (widehat xOy)và (widehat zOt); (widehat xOt)và (widehat zOy).

Ta tất cả (widehat xOy = widehat zOt = 100^0) (đối đỉnh) với (widehat xOy + widehat yOz = 180^0) (kề bù)

Hay (100^0 + widehat yOz = 180^0)

Suy ra (widehat yOz = 180^0 - 100^0 = 80^0)

Nên (widehat yOz = widehat tOx = 80^0) đối đỉnh

Bài 2:

Cho hai đường thẳng x’x và y’y giảm nhau trên O.

a. Hỏi hai tuyến đường thẳng cắt nhau đó chế tác thành mấy góc (khác góc bẹt)

b. Tính số đo mỗi góc sản xuất thành. Nếu biết hiệu số đo của hai góc kề bù là (30^0.)

Hướng dẫn giải:

a. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau chế tạo ra thành 4 góc bẹt: (xOy,,,yOx",,,x"Oy") với (y"Ox.)

b.

Gọi (widehat xOy) với (widehat yOx") là hai góc kề bù.

Giả sử (widehat xOy - widehat yOx" = 30^0)

Lại có (widehat xOy + widehat yOx" = 180^0) (do nhị góc kề bù)

(eginarrayl Rightarrow 2xwidehat Oy = 210^0 Rightarrow widehat xOy = 150^0\ Rightarrow widehat yOx" = 180^0 - 150^0 = 75^0\ Rightarrow widehat xOy" = widehat yOx" = 75^0endarray)

Và (widehat x"Oy" = widehat xOy = 105^0) (hai góc đối đỉnh).

Bài 3:

Cho góc bẹt (widehat AOB). Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ AB, ta vẽ hai tia OC với OD làm sao cho (widehat AOC = widehat BOD = 30^0)

a. Nhì góc (widehat AOC) và (widehat BOD) liệu có phải là hai góc đối đỉnh không?

b. Vẽ tia OE làm sao để cho tia OB là tia phân giác của góc (widehat DOE). Nhị góc (widehat AOC)và (widehat BOE)có yêu cầu là hai góc đối đỉnh không?

Hướng dẫn giải:

*

a. Nhị góc (widehat AOC)và (widehat BOD) bao gồm một cặp cạnh là nhì tia đối nhau, cặp cạnh còn lại không đối nhau phải góc đó không hẳn là nhị góc đối đỉnh.

b. Ta gồm (widehat AOC = 30^0) nên (widehat BOC = 150^0) (tính chất hai góc kề bù).

Tia OB là tia phân giác của góc (widehat DOE) đề xuất (widehat BOD = widehat BOE = 30^0) cùng tia OD, OE thuộc nhị nửa phương diện phẳng đối nhau bờ AB.

Suy ra hai tia OC cùng OE thuộc nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau bờ chứa tia OB.

Ta gồm (widehat BOC + widehat BOE = 150^0 + 30^0 = 180^0)

Suy ra hai tia OC, OE đối nhau.

Xem thêm: Cứ Cúi Mặt Đi Để Nghe Đời Lầm Lỡ Đừng Níu Thời Gian Cho Thêm Sầu Vương Mang

Hai góc (widehat AOC)và (widehat BOE)có nhì cặp cạnh là nhì tia đối nhau yêu cầu chúng là nhị góc đối đỉnh.