Tóm tắt kiến thức và kỹ năng toán lớp 11 bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bảnTóm tắt kỹ năng và kiến thức toán hình lớp 11 bài 21. Phương trình sin x = a2. Phương trình cos x = a3.


Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 lý thuyết


Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 1 Hello, Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 3 Unit 1: Hello

Phương trình tung x = a4. Phương trình cot x = aHướng dẫn giải bài xích tập toán lớp 11 bài 2

Dưới đây là bài tóm tắt kiến thức và lí giải giải toán lớp 12 bài 1: Phương trình lượng giác cơ bản, mà các chúng ta cũng có thể tham khảo nhằm học tốt hơn!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(k ∈ Z)

b) tan3x tanx = 1

(ĐK: 3x ≠ π/2 + k.π; x ≠ π/2 + k.π ∀ k ∈ Z)

⇔ tan3x = 1/tanx

⇔ tan3x = cotx

⇔ tan3x = tan(π/2 – x)

⇔ 3x = π/2 – x + kπ (k ∈ Z)

⇔ 4x = π/2 + kπ

⇔ x = π/8 + kπ

Các nghiệm thuộc bọn họ nghiệm bên trên đều thỏa mãn điều kiện

Vậy phương trình có họ nghiệm x = π/8 + kπ (k ∈ Z).