Chương này củng cố, không ngừng mở rộng hiểu biết của học sinh về Lí thuyết tập hợp đã làm được học sống lớp dưới, cung ứng các loài kiến thức ban sơ về súc tích và các khái niệm số gần đúng, không nên số sản xuất sơ sở để học xuất sắc các chương sau. Bài này là bài mở màn của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được xem đúng tuyệt sai của nó. Một mệnh đề chẳng thể vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Toán 10 mệnh đề

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không phải là mệnh đề.

2. Mệnh đề cất biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa trở thành là câu xác định mà sự đúng hay sai của chính nó còn tùy thuộc vào trong 1 hay các yếu tố trở nên đổi.

Ví dụ: Xét câu “n phân tách hết mang đến 3” là mệnh đề chứa biến.

Ta chưa xác định được tính đúng sai của câu này. Mặc dù với mỗi cực hiếm của n thuộc tập hợp số nguyên mang đến ta một mệnh đề.

Chẳng hạn cùng với “n=4” ta được mệnh đề “4 chia hết cho 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 phân tách hết cho 3”- đúng.

II. đậy định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là 1 trong những mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Hai mệnh đề A cùng $overlineA$ bao gồm những khẳng định trái ngược nhau.

giả dụ A đúng thì $overlineA$ sai. Nếu A sai thì $overlineA$ đúng.

Để bao phủ định một mệnh đề, ta thêm hoặc sút từ ko hoặc chưa hẳn vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ không là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu p. Thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo với kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói phường là trả thiết, Q là tóm lại của định lí hoặc phường là đk đủ để có Q hoặc Q là điều kiện cần để sở hữu P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ không đúng khi p đúng cùng Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- nhì mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được điện thoại tư vấn là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả nhì mệnh đề $P Rightarrow Q$ với $Q Rightarrow P$ đầy đủ đúng ta nói p và Q là hai mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng và bao gồm một góc $60^0$ là điều kiện cần với đủ nhằm tam giác ABC đều.

Xem thêm: Tìm Các Biệt Ngữ Xã Hội Của Học Sinh Hay Nhất, Please Wait

 V. Kí hiệu $forall$ với $ exists$

Kí hiệu $forall$ phát âm là "với mọi", $exists$ đọc là bao gồm một (tồn trên một) giỏi có ít nhất một (tồn tại tối thiểu một).