$Delta _1:a_1x + b_1y + c_1 = 0$ bao gồm VTPT (overrightarrow n_1 = left( a_1;b_1 ight));

$Delta _2:a_2x + b_2y + c_2 = 0$ có VTPT (overrightarrow n_2 = left( a_2;b_2 ight)).

Gọi (alpha ) là góc tạo bởi giữa hai tuyến phố thẳng $Delta _1$ cùng $Delta _2$.

Khi đó
Bạn đang xem: Toán 10 khoảng cách và góc

$cos alpha = left| cos left( overrightarrow n_1 ,overrightarrow n_2 ight) ight| = dfracleft.left = dfracsqrt a_1^2 + b_1^2 .sqrt a_2^2 + b_2^2 $


2. Khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một mặt đường thẳng

Khoảng giải pháp từ $M_0left( x_0;y_0 ight)$ cho đường thẳng $Delta :ax + by + c = 0$ được xem theo công thức


$dleft( M_0,Delta ight) = dfracleftsqrt a^2 + b^2 $


Nhận xét. Cho hai tuyến phố thẳng $Delta _1:a_1x + b_1y + c_1 = 0$ với $Delta _2:a_2x + b_2y + c_2 = 0$ cắt nhau thì phương trình hai tuyến phố phân giác của góc sinh sản bởi hai đường thẳng bên trên là:


$dfraca_1x + b_1y + c_1sqrt a_1^2 + b_1^2 = pm dfraca_2x + b_2y + c_2sqrt a_2^2 + b_2^2 $


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: " Màu Đen Trong Tiếng Anh Là Gì ? Hoàn Toàn Màu Đen Tiếng Anh Là Gì

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng nasaconstellation.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?