§1. HÀMSÔKIẾN THỨC CĂN BẢNHàm số. Tập xác minh của hàm sốNếu cùng với mỗi cực hiếm của X trực thuộc tập D tất cả một và có một giá trị khớp ứng của y ở trong tập số thực K thì ta có một hàm số. Ta điện thoại tư vấn X là đổi thay sô’ vá y là hàm số của X.Tập hợp D được gọi là tập xác định của hàm số.Đồ thị của hàm sốĐồ thị của hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M(x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ với mọi X thuộc D.Sự biến chuyển thiên của hàm sô"Hàm sô" y = f(x) điện thoại tư vấn là đồng thay đổi (tăng) trên khoảng tầm (a; b) nếu:Vx1t x2 e (a; b): X, f(x,) f(x2).Hàm sô" chẵn, hàm sô" lẻHàm sô" y = f(x) với tập xác định D hotline là hàm sô" chẵn ví như Vx e D thì -X e D cùng f(-x) = f(x).Hàm sô" y = f(x) với tập xác định D call là hàm sò" lẻ trường hợp Vx 6 D thì -X e D với f(-x) = -f(x).Đồ thị của hàm sô" chẵn, hàm sô" lẻĐồ thị của một hàm sô" chẵn dấn trục tung có tác dụng trục đối xứng.Đồ thị của một hàm sô" lẻ nhận gốc toạ độ làm trung khu đối xứng.PHƯỚNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP1. Tim tập khẳng định của những hàm sô". 3x-2...., x-1 .. . /T-/-—-a) y = TTTT:b)y = .2:c) y = V2X + 1-V3-X .2x + 1x2 + 2x-3a) y xác định 2x+l*0x?t - i . Vậy D = R 2of X 7*“ 1y xác định x2 + 2x-3*0 1 g • Vậy D = R 1; —3.<2x + l > 0X > 1_r 11 ■2 - — 09x -X e D và f(-x) = I -XI = IXI = f(x), Vx € RVậy y = IXI là hàm sô" chẵn.fix) = (x + 2)2.Ta bao gồm f(l) = 3, fl-l) = 1 => f(-l) * f(l) với f(-l) * -f(l) cần y = (x + 2)2 là hàm sô" không chẵn với không lẻ.f(x) = X3 + X.TXĐ: D = RX e D => -X e D với f(-x) = -X3 - X = -fix), Vx 6 R Vậy y = X3 + X là hàm sô" lẻ.Hàm sô" y = f(x) = X2 + X + 1 ko là hàm sô" chẵn, cũng không là hàm sô" lẻ, vày f(l) = 3, f(-l) = 1, f( 1) + ± f(-l).c. BÀI TẬP LÀM THÊMTìm tập khẳng định của những hàm số sau:a) y = X3 - X + 1;d) y = /Px + -77— ;X-Ự1 + X"Đáp iế: a) D = R;c) y =e) y= I ",;V 4 - 2x - 2x2 b) D = R;f)y =1xd -3x2x-1ựx|x-4|c) D = R(0; 3)d) D = (-1; 0) u (0; 1); e) D = (-2; 1); f) D = (0; 4) u(4; +oo)Cho hàm số y = y/2-x + ự2x + m .,ĐỊnh m nhằm miền khẳng định của hàm số là đoạn gồm chiều dài bởi 1.Khảo ngay cạnh tính đối chọi điệu của hàm số y = X2 - 4x trên hai khoảng tầm (-oo; 2) với (2; +00).Chứng minh răng cấm sô y = ——2 sút trên từng khoảng tầm xác định. Lậpbảng vươn lên là thiên của hàm số trên.Chứng minh rằng hàm số y - X3 - X2 + X - 5 tăng trên R.Khảo sát tính chẵn lẻ của những hàm số:y = X7,x ~x ;b) y = lx2 -4x + 4 + lx + 2Ic) y =Ịx +1| + |x -1| |x + iỊ-|x-1| ’X3 +1 nếu như X 1số: a) Hàm số lẻ;Hàm sô" lé;b) Hàm sô" chẵn;Hàm sô" lẻ.


Bạn đang xem: Toán 10 bài hàm số

Các bài học tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Chiến Tranh Giành Độc Lập Của Các Thuộc Địa Anh Ở Bắc Mĩ, Cách Mạng Mỹ

Giải bài xích Tập Toán 10 Đại Số

Chương I. Mệnh đề, tập hợpChương II. Hàm số hàng đầu và bậc haiChương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất phương trìnhChương V. Thống kêChương VI. Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

nasaconstellation.com

Tài liệu giáo dục đào tạo cho học viên và cô giáo tham khảo, giúp những em học tập tốt, cung ứng giải bài bác tập toán học, đồ vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài xích ngữ văn.