Tập hợp là 1 trong những khái niệm các em đã được tìm hiểu ở chương trình Toán 6. Chương trình Đại số 10, thường xuyên kế thừa và giới thiệu đến những em thêm số đông khái niệm, dạng bài xích tập mới. Xin mời các em cùng mày mò nội dung bài bác học.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 2 tập hợp


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác định tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bởi nhau

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập hòa hợp là có mang cơ bạn dạng của toán học, không tư tưởng .Tập thích hợp thường được kí hiệu bằng các chữ mẫu in hoa như: A, B, C, D, .... Các bộ phận của tập hợp để trong cặp vệt .Để chỉ phần tử a thuộc tập hòa hợp A ta viết (a in A,) ngược lại ta viết (a otin A.)Tập đúng theo không chứa thành phần nào call là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các bộ phận : mỗi bộ phận liệt kê một lần, giữa các thành phần có vết phẩy hoặc dấu chấm phẩy phòng cách. Trường hợp số lượng bộ phận nhiều hoàn toàn có thể dùng dấu tía chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ đặc thù đặc trưng của các phần tử trong tập hợp, tính hóa học này được viết sau vết gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ với x 2-5x+3=0


Nếu tập A là nhỏ của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có tối thiểu 2 tập bé là (emptyset ) cùng A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với đa số A.

Xem thêm: Làm Đề Thi Thử Giáo Dục Công Dân Thi Thử Thpt Quốc Gia, Đề Thi Thử Gdcd

Nếu (A subset B) với (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) và (B subset A) hay (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu thứ Ven

*

Ta gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho những tập đúng theo sau:

a) Tập đúng theo A là các nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m in mathbbZ ight\)

Hãy liệt kê tất cả các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp bé của tập thích hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A bao gồm 8 tập hợp con là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các đặc điểm đặc trưng của các tập đúng theo sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left n in mathbbN,1 le n le 6 ight.)

b) (B = left n in mathbbN,2 le n le 7 ight.)