Bài 3: tổ chức Quân đội và Công an quần chúng Việt Nam

I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

*

1. Tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam

a. Tổ chức triển khai của Quân đội

Quân đội gồm: bộ đội chủ lực, lính địa phương, lính biên phòng.

Bạn đang xem: Tổ chức quân đội và công an nhân dân việt nam

b. Hệ thống tổ chức

- cỗ Quốc phòng.

- những cơ quan cỗ Quốc phòng.

- các đơn vị trực thuộc bộ Quốc phòng.

- các bộ, ban chỉ huy quân sự

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong Quân đội quần chúng. # Việt Nam

a. Bộ Quốc phòng

- Là đơn vị thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ do bộ trưởng liên nghành Bộ quốc phòng đứng đầu.

- Chức năng: quản lý, chỉ đạo, chỉ huy.

b. Bộ Tổng tư vấn và phòng ban tham mưu các cấp

Là cơ quan lãnh đạo lực lượng trang bị .

- Chức năng:

+ bảo vệ trình độ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

+ Điều hành các vận động quân sự.

- Nhiệm vụ:

+ tổ chức nắm chắc hẳn tình hình.

+ Nghiên cứu, khuyến cáo những chủ trương chung. + tổ chức triển khai lực lượng, chỉ đạo quân đội cùng dân quân tự vệ. + Điều hành các chuyển động quân sự.

c. Tổng cục chính trị với cơ quan thiết yếu trị các cấp trong Quân đội quần chúng Việt Nam

 - Chức năng: Đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác chính trị .

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, lời khuyên những công ty trương, biện pháp về công tác làm việc Đảng, công tác chính trị.

+ Đề ra phần nhiều nội dung, biện pháp, kế hoạch chỉ đạo,kiểm tra cung cấp dưới thực hiện.

d. Tổng cục hậu cần và cơ quan hậu cần những cấp

- Chức năng: Đảm bảo vật chất, quân y, vận tải.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất.

+ chỉ huy công tác bảo đảm hậu cần.

e. Tổng viên Kỹ thuật và phòng ban kỹ thuật các cấp

- Chức năng:

+ đảm bảo vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện.

- Nhiệm vụ:

+ phân tích đề xuất.

+ đảm bảo kỹ thuật.

g. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cơ quan, đơn vị phân phối quốc phòng

- Chức năng:

+ làm chủ các các đại lý sản xuất quốc phòng.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất.

+ lãnh đạo các đơn vị sản xuất.

h. Quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng

- Quân khu: tổ chức quân sự theo lãnh thổ một số tỉnh (thành phố) tiếp sát nhau co liên quan về quốc phòng.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ chỉ huy công tác quốc phòng;

+ xây cất tiềm lực quân sự;

+ chỉ đạo lực lượng vũ trang.

- quân đoàn Đơn vị tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch - chiến thuật. Là lực lượng trực thuộc của quân đội.

- Quân chủng.

Bộ phận quân đội hoạt động ở môi trường địa lý nhất thiết như: Hải quân, Phòng ko - ko quân.

- Binh chủng:

Chức năng trực tiếp hành động hoặc đảm bảo an toàn chiến đấu như: Pháo binh, Thông tin, Đặc công, ...

i. Lính Biên phòng.

 - Chức năng: có tác dụng nòng cốt, siêng trách quản lí lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trơ trẽn tự biên cương quốc gia.

Quân hiệu, cấp hiệu cùng phù hiệu của Quân đội.

II. CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Tổ chức và khối hệ thống tổ chức của Công an quần chúng Việt Nam

a. Tổ chức triển khai của công an

Công an gồm: Lực lượng an toàn và Cảnh sát.

b. Khối hệ thống tổ chức

- cỗ Công an.

- những cơ quan cỗ Công an.

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố, trực trực thuộc tỉnh

- Công an xã, phường, thị trấn

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị chức năng trong Công an

a. Cỗ Công an

- Là phòng ban lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất.

- Nhiệm vụ:

+ cai quản Nhà nước về bảo vệ an toàn quốc gia, trật tự, bình an xã hội,

+ phát hành nền an toàn nhân dân và các lực lượng công an.

b. Tổng viên An ninh

- Là lực lượng cốt cán của Công an.

- Nhiệm vụ:

+ núm chắc tình hình.

+ Đấu tranh phòng, phòng tội phạm.

+ có tác dụng thất bại phần nhiều âm mưu, hành động xâm phạm bình yên quốc gia.

+ Bảo vệ bình an quốc gia.

c. Tổng cục Cảnh sát

- Là lực lượng nòng cốt.

- Nhiệm vụ:

+ chủ động đấu tranh phòng, phòng tội phạm.

+ Làm thất bại mọi thủ đoạn hành đụng gây mất cô đơn tự, an toàn xã hội.

+ bảo đảm trật tự bình an xã hội.

d. Tổng cục thi công lực lượng

- Là cơ quan chuyên trách đảm nhiệm công tác xây dựng khối hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nhiệm vụ trong cỗ Công an.

e. Tổng cục Hậu cần

- Là cơ quan tham mưu, bảo vệ về phương diện hậu cần, đại lý vật chất và khai quật sử dụng vật dụng tư, trang bị cho những lực lượng của cục Công an.

g. Tổng viên Tình báo

Là lực lượng đặc biệt, hoạt động bí mật trong và quanh đó nước, nhằm mục đích ngăn chặn và đập tan hồ hết âm mưu, hành động chống phá của những thế lực thù địch, duy trì vững bình an quốc gia.

h. Tổng viên Kỹ thuật

- Là cơ quan đảm bảo an toàn trang bị phương tiện kỹ thuật cho các hoạt động, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào nhiệm vụ công an.

Xem thêm: Diện Tích Thông Thủy Tiếng Anh Là Gì, Mua Nhà Nên Dùng Cách Tính Diện Tích Nào

i. Cỗ Tư lệnh cảnh vệ.

- Là lực lượng đảm bảo an toàn cán bộ cao cấp, ban ngành đầu não của Đảng, nhà nước và các đoàn khách quốc tế, những cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. * bên cạnh ra, còn tồn tại các đơn vị chức năng như: