Tài liệu sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức giải và bài tập chuyên đề giới hạn: số lượng giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số tiếp tục tất cả đều sở hữu lời giải thế thể.

Bạn vẫn xem: phương pháp tìm số lượng giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. Sử dụng định lí để tìm số lượng giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng những giới hạn đặc biệt quan trọng và các định lý nhằm giải những bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. áp dụng công thức tính tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn, tra cứu giới hạn, thể hiện một số thập phân vô hạn tuần dứt phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô thuộc của một dãy bằng định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, luật lệ tìm giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Cần sử dụng định nghĩa nhằm tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. Thực hiện định nghĩa tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 4. áp dụng định lý và công thức tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số trực thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại điểm x0 Dạng 2. Xét tính tiếp tục của hàm số tại một điểmDạng 3. Xét tính liên tiếp của hàm số bên trên một khoảng tầm KDạng 4. Search điểm cách quãng của hàm số f(x) Dạng 5. Minh chứng phương trình f(x)=0 có nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 
Bạn đang xem: Tính giới hạn lim toán cao cấp

*

*

*

*Xem thêm: Hình Ảnh Ngựa Đẹp Nhất - Hình Nền Ngựa Đẹp Dành Cho Điện Thoại

*

Sub đk kênh giúp Ad nhé !