*
Thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

Với giải Bài 3 trang 27 Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán lớp 6Bài tập cuối chương 5giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 5 - Chân trời sáng tạo

Bài 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2:Tính giá trị các biểu thức sau theo cách có dùng tính chất phép tính phân số:

a)

*
;

b)

*
.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức phân số

Lời giải:

a)

*

*
(tính chất giao hoán)

*
(tính chất kết hợp)

*

b)

*
.

*
(tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng).

*

Câu 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Phép tính nào dưới đây là đúng? (A)23+-46=-26; (B) 23.-15=3-25; (C)23-35=115...

Câu 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Phép tính-34.23-26 có kết quả là (A) 0; (B)-56; (C)14; (D)-14...

Bài 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 356; -94; -25-6; 3...

Bài 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức:A=-23-mn+-52.-58 nếumn nhận giá trị là...

Bài 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau theo cách có dùng tính chất phép tính phân số...

Bài 4 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Ba nhóm thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ thu nhặt rác cho một đoạn mương thoát nước...

Bài 5 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Một trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan một khu công nghiệp bằng ô tô. Ô tô đi...

Xem thêm: Hàm Số Bậc 3 Đồng Biến Trên R Ên R, Nghịch Biến Trên R, Hàm Số Đồng Biến Trên R Hàm Số Nghịch Biến Trên R

Bài 6 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng là 9 m và bằng58 chiều dài. Người chủ thửa đất...


Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Tải xuống