Toán tiểu học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Tính diện tích hình

Nhờ đó, sẽ biết cách áp dụng vào bài tập xuất sắc hơn, để ngày dần học tốt môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của nasaconstellation.com:


Tổng hợp bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta rước chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng cách lấy DT phân tách cạnh vẫn biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ dài một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta lấy chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta rước độ nhiều năm một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng hai cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta rước độ dài cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ dài hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ lâu năm 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tra cứu cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta mang độ dài đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích s hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta mang độ dài những cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang với độ lâu năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta mang tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì mặt đường sinh gồm chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị dao động là 3,14r: bán kính mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới đáy hình nón. Vày diện tích dưới mặt đáy là hình trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: phân phối kính hình tròn trụ đáy.

Xem thêm: Enzyme Catalase Là Gì ? Ứng Dụng Enzyme Catalase Trong Cải Thiện Tóc Bạc

h: là đường cao hạ tự đỉnh xuống vai trung phong đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
tải về
595
Lượt tải: 12.936 Lượt xem: 533.264 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết tải về

Link nasaconstellation.com chính thức:

Toán tè học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng nasaconstellation.com Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA