Tính diện tích hình thang biết :a) Độ lâu năm hai lòng lần lượt là 12cm và 8cm; độ cao là 5cm.b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m với 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình thang lớp 5


Tính diện tích s hình thang biết :

a) Độ lâu năm hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; độ cao là 5cm.

b) Độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 9,4m cùng 6,6m; độ cao là 10,5m.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích hình thang kia là:

( dfrac(12+8) imes 5 2 = 50;(cm^2)) 

b) diện tích s của hình thang kia là:

( dfrac(9,4 + 6,6) imes 10,52 = 84;(m^2)) 


Bài 2


Video giải đáp giải


Tính diện tích mỗi hình thang sau: 

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích s hình thang: 

(S = dfracleft( a + b ight) imes h2) 

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích của hình thang kia là:

( dfrac(4+9) imes 5 2 = 32,5;(cm^2))

Đáp số: (32,5cm^2.)

b) diện tích s của hình thang đó là:

( dfrac(3 + 7) imes 42 = 20;(cm^2))

Đáp số: (20cm^2.)


Bài 3


Video trả lời giải


Một thửa ruộng hình thang tất cả độ lâu năm hai đáy lần lượt là (110m) với (90,2m). độ cao bằng trung bình cùng của hai đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính chiều cao = (đáy to + lòng bé) : 2

- diện tích s thửa ruộng = (đáy lớn + lòng bé) × chiều cao : 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 110m với 90,2m.

Chiều cao: bởi trung bình cộng 2 đáy.

Diện tích: ... (m^2) ?

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là

((110 + 90,2) : 2 = 100,1; (m) )

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(dfrac(110+90,2) imes 100,12)(= 10020,01 ; (m^2))

Đáp số: (10020,01m^2. )

nasaconstellation.com


Lý thuyết

Quy tắc: diện tích hình thang bởi tổng độ lâu năm hai lòng nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia cho (2).


*

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình thang biết độ lâu năm hai đáy lần lượt là (18cm) và (14cm); chiều cao là (9cm).

Cách giải:

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2 ight))  

Đáp số: (144cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích s hình thang biết độ lâu năm hai đáy lần lượt là (4m) cùng (25dm); chiều cao là (32dm).

Xem thêm: Liên Hệ Bản Thân Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Nghị Luận Xã Hội Về Vấn Đề Biển Đảo (10 Mẫu)

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2 ight))  

Đáp số: (1040dm^2)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 119 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nasaconstellation.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện nasaconstellation.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.